Rykmentinpuiston kampukseen mittava määrä Parman vähähiilisiä tuotteita

Rykmentinpuiston kampukseen mittava määrä Parman vähähiilisiä tuotteita

Rykmentinpuiston kampus on Tuusulan historian toistaiseksi suurin rakennushanke ja ensimmäinen kunnan toteuttama elinkaarihanke. Rakennuksessa käytetään laajamittaisesti Parman vähähiilisiä tuotteita, mikä tukee julkisen rakentamisen päästöjen vähentämistavoitteita. Lähes 15 000 bruttoneliömetrin kokoisen rakennuksen toteuttajana toimii Firan ja Caverionin muodostama ryhmittymä.

Parman toimitukseen kuuluvat kampusrakennuksen laatta-, väliseinä- ja runkoelementit. Kohteen kaikki ontelolaatat, väliseinät ja massiivilaatat sekä pilarit ja palkit valmistetaan vähähiilisinä. PARMA GreenTM -teknologiaa hyödyntämällä betonielementtien päästöistä on leikattu peräti 800 000 kiloa tässä hankkeessa.

”Rykmentinpuiston kampus on Tuusulan kunnan ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke. Mallin avulla voidaan varmistaa, että tilat tulevat olemaan hyvin hoidetut ja säilyttävät arvonsa pitkälle tulevaisuuteen”, sanoi Tuusulan kunnan pormestari Kalle Ikkelä kohteen peruskiven muuraustilaisuudessa.

”Kyseessä on toinen elinkaarihankkeemme, jota on hienoa päästä toteuttamaan yhteistyössä Caverionin ja Tuusulan kunnan kanssa. Hanke on meille erityisen mieluisa, sillä pääsimme rakentajana heti alkuvaiheessa tuomaan siihen ydinosaamisemme eli kyvykkyyden kokonaisuuden optimointiin ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun”, sanoo Firan toimitilarakentamisen linjajohtaja Henri Mämmi.

”On hienoa, että julkiset rakennuttajat asettavat vähäpäästöisyysvaatimuksia. Tämä hanke on hyvä esimerkki päästöjen merkittävästä vähentämispotentiaalista betonielementtirungon osalta. Olemme vähentäneet ilmastovaikutuksia sekä rungon materiaalimenekin minimoinnilla että vähäpäästöisiä materiaaleja käyttämällä”, Mämmi jatkaa.

Turvallinen yli tuhannen lapsen kampus

Rykmentinpuiston kampukseen tulee tilat yhteensä yli tuhannelle päiväkodissa ja koulussa käyvälle lapselle. Opetustehtävissä koulussa tulee työskentelemään yhteensä vajaat kaksisataa henkilöä.

Valmistuessaan Rykmentinpuiston kampus tarjoaa päiväkotilapsille, oppilaille ja henkilökunnalle modernit ja terveelliset tilat. Erityisoppilaiden tila- ja työskentelyratkaisuihin kiinnitetään heidän tarvitsemaansa huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että erityisoppilaat voivat opiskella yleisopetuksen yhteydessä turvallisesti ja innostavasti.

Ympäristöystävällisyys vahvasti mukana rakentamisessa ja käytössä

Varsinaisen rakentamisvaiheen päästöjen leikkaamisen lisäksi myös käyttövaiheen ympäristöystävällisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Katolle rakennetaan aurinkosähkövoimala, jonka teho on 160 kWp. Kaukolämmön lisäksi kohteeseen tulee ilma-vesi-lämpöpumppu, jolla lämmitetään mm. osaa lattioista.

Rakentamisessa panostetaan vähähiilisiin ratkaisuihin ja jo tarjousvaiheessa on hyödynnetty hiilijalanjälkilaskentaa. Rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on 37 % pienempi kuin vertailukiinteistössä.

Rykmentinpuiston kampuksen elementtitoimitukset ovat jo alkaneet ja ne päättyvät alkutalvella 2024. Kampuksen on määrä valmistua elokuussa 2025.

 

Lisätietoja:

Markku Rotko, myyntipäällikkö, Consolis Parma
puh. 0400 423 219
markku.rotko@consolis.com

Henri Mämmi, Linjajohtaja, Fira
puh. 050 346 9076
henri.mammi@fira.fi