Rajaville mukana toteuttamassa Oulun Energian matkaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Rajaville mukana toteuttamassa Oulun Energian matkaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Parman tytäryhtiö Rajaville sekä Lujatalo ovat tehneet sopimuksen Oulun Laanilaan rakennettavan biovoimalaitoksen betonielementtien toimituksesta. Rajavillelle hankkeen työllistävä vaikutus on 11 henkilötyövuotta ja toimitettavien runkoelementtien määrästä lähes puolet koostuu pilarielementeistä, joiden paino on jopa 50 tonnia.

”Päädyimme valitsemaan betonielementtien toimittajaksi Rajavillen toimitusvarmuuden ja aiemmin saadun yhteistyökokemuksen perusteella”, toteaa Lujatalon vastaava työnjohtaja Seppo Viinikka.

Biovoimalaitos tuottaa puhtaampaa energiaa huipputeknologialla. Sen merkitys on suuri matkalla kohti Oulun Energian 100 % hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2050 mennessä.

Biovoimalaitos? Mitä se tekee, mikä se on?

Oulun Laanilaan on aloitettu rakentamaan uutta biovoimalaitosta, jonka on määrä valmistua vuoden 2020 marraskuussa. Valmistuessaan biovoimalaitos tulee korvaamaan saman vuoden kesäkuussa käytöstä pois jäävän Oulun Toppilassa sijaitsevan Toppila 1 -voimalaitosyksikön. Biovoimalaitos on energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi tehokkaampi kuin vuodesta 1977 sähköä ja kaukolämpöä tuottanut Toppila 1, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia. Vuonna 1995 valmistunut Toppila 2-voimalaitosyksikkö jatkaa energiantuotantoaan elinkaarensa loppuun, arviolta vuoteen 2035 saakka.

200 miljoonan euron hanke tulee valmistuessaan tuottamaan sähköä ja kaukolämpöä sekä sillä on valmius tuottaa prosessihöyryä teollisuudelle. Biovoimalaitos tulee olemaan monipolttoainevoimalaitos, joka hyödyntää erilaisia polttoainekoostumuksia sekä myös kierrätyspolttoaineita.

”Mitä haasteita tällainen hanke tuo mukanaan?”

”Suurimpana haasteena hankkeessa tulee olemaan aikataulu, koska suunitelmat ovat osittain keskeneräisiä. Teknisesti biovoimalaitos hanke ei eroa suuresti muista vastaavista hankkeista, mutta talvirakentaminen tuo omat haasteensa. Kovilla pakkasilla esimerkiksi nosturien toiminta voi olla epävarmaa ”, kertoo Lujatalon vastaava työnjohtaja Seppo Viinikka.

Lue lisää biovoimalaitos hankkeesta

 

Kuva: UKI Arkkitehdit Oy

 

Lisätietoja:

Markku Rosenberg, Myyntipäällikkö, Rajaville Oy
puh. 020 793 5821
markku.rosenberg@rajaville.fi