Työturvallisuus on yhteinen asia

Työturvallisuus on yhteinen asia

Vanha kansanviisaus muistuttaa, että ketju on täsmälleen niin vahva kuin sen heikon lenkki. Lausahdus pätee oivallisesti myös työturvallisuuteen, jossa yksi pieneltä tuntuva laiminlyönti voi aiheuttaa kohtalokkaita seurauksia.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä myös rakennusalalla. Syykin on selvä: tapaturmatilastot ovat olleet moneen muuhun toimialaan nähden varsin synkkää luettavaa eikä työhyvinvoinnissa ja tuottavuudessakaan ole kolkuteltu kärkisijoja.

Härkää on kuitenkin otettu nyt tiukasti sarvista, sillä kyseiset tekijät kulkevat pitkälti käsi kädessä. On kiistaton fakta, että kohentuva työturvallisuus näkyy nopeasti parempana työhyvinvointina ja pienentyvinä sairauspoissaoloina. Tämä puolestaan näkyy tuottavuuden kasvuna.

Rakennusteollisuuden tavoitteena onkin kitkeä työtapaturmat liiton jäsenyrityksistä vuoteen 2020 mennessä. Samaan tavoitteeseen on sitouduttu laajasti myös betoniteollisuudessa.

Parma on etujoukoissa

Parma on kulkenut tässä kohtaa etujoukoissa, sillä yhtiömme työturvallisuutta parantava toimenpideohjelma käynnistyi jo kymmenen vuotta sitten. Työtä on tehty jatkuvan parantamisen periaatteella ja tulokset näkyvät selkeästi.

Esimerkiksi viime vuonna tapaturmataajuus putosi viiteen kappaleeseen miljoonaa työtuntia kohden, kun vastaava arvo vuonna 2007 oli 73. Muutamilla tehtailla on päästy viime vuosina jopa nollatasolle. Se on hatunnoston arvoinen suoritus ja kertoo omaa kieltään parmalaisten sitoutumisesta.

Työturvallisuus on tärkeällä sijalla myös Consolis-konsernissa. Maanantaina 30. tammikuuta järjestetään jälleen turvallisuuspäivä, jolloin työt keskeytyvät kaikissa Consolis-konsernin yksiköissä – myös Parman tehtailla. Päivän aikana kerrataan ja käydään läpi muun muassa turvallisia työtapoja ja tapaturmien ennaltaehkäisyä.

Suomen ensimmäiseen kiekkokultaan luotsannut Curre Lindström painotti aikanaan “lite bättre”-filosofiaa. Se on hyvä ohjenuora myös työturvallisuusasioissa. Arkisen työpäivän lomassa on aina hyvä miettiä, voisiko jotain asioita tehdä vielä paremmin ja turvallisemmin. Samalla on oltava rohkeutta puuttua ja huomauttaa havaitsemistaan epäkohdista. Se on huolenpitoa paitsi omasta myös työkavereiden ja koko työyhteisön hyvinvoinnista.

Mikko Hautio
Turvallisuuspäällikkö, Parma Oy

Mikko on Parman turvallisuuspäällikkö. Hän ohjaa ja valmentaa parmalaisia turvallisiin työtapoihin jatkuvan parantamisen periaatteella. Vapaalla Mikko rentoutuu matkustellen. Ota yhteyttä