Sisäinen viestintä ja työnteko ”nextille levelille”

Sisäinen viestintä ja työnteko ”nextille levelille”

Digitaalisuus on muuttanut viestintää ja työntekoa jo kolme vuosikymmentä. Internet tai sähköpostit tulivat yrityskäyttöön vahvasti viime vuosituhannen lopulla, emmekä voi enää edes kuvitella toimivamme ilman niitä.

Sosiaalisen median kasvuvauhti on ollut netinkin yleistymistä nopeampaa ja esimerkiksi Facebookia käyttää jo noin puolet suomalaisista. Käytännössä tämä tarkoittaa valtaosaa työväestöstä.

En mä ole kuullutkaan…

Otsikko on varmasti jokaisella työpaikalla tuttu lause. Sisäinen tiedonkulku kampeaa usein yllättävällä tavalla, vaikka tieto löytyy useista yrityksen sisäisistä kanavista ja esimiehiltä. Äärimmillään viestinnällä joudutaan ”sammuttelemaan tulipaloja”.

Esimiesten vastuu viestinnästä on suuri. Ilman esimiesten vahvaa roolia viestinviejinä tiedonkulku katkeaa. Tietämättömyys turhauttaa kun taas täsmällinen ja oikea-aikainen tieto motivoi, sitouttaa ja yhdistää henkilöstöä sekä parantaa tuottavuutta.

Yhteisöllisen sisäisen viestinnän aika

Mikään ei korvaa kasvokkain viestintää, mutta nykyaikaiset kanavat tehostavat tiedonkulkua ja luovat parhaimmillaan vuorovaikutteisen keskusteluyhteyden ”lattiatasolta norsunluutorniin”. Muun muassa tästä on kysymys, kun Parman omistaja Consolis ottaa käyttöön toimintaa ja sisäistä viestintää tehostavan Workplacen.

Workplace on Facebookin työyhteisöille viime vuoden lokakuussa lanseeraama palvelu. Parma sekä Suomen muut Consolis –yhtiöt Rajaville ja Parma Rail siirtyivät Workplacen käyttöön kesäkuun alusta alkaen. Uusi suljettu sisäinen kanava korvaa pitkälti yritysten sisäisen sähköpostiliikenteen, uutisoinnin intranetissä ja mullistaa tavan tehdä töitä tiimeissä ja projekteissa.

I don’t understand?

Workplace on käyttäjäystävällinen. Viestinnän osumatarkkuus ja läpinäkyvyys paranevat, kun kaikki yhtiön työntekijät saadaan järjestelmän pariin. Monille käyttäjistä alusta on Facebookin kaltaisena tuttu ja helppo omaksua. Käytettävyyttä tehostaa mobiiliratkaisu silloin, kun työntekijä ei ole omalla päätteellään.

Facebookista poiketen Workplacessa julkaisut tehdään erilaisiin yritys-, osasto- tai projektitasoisiin ryhmiin. Kansainvälisessä yrityksessä Workplace tulkkaa automaattisesti tekstit käyttäjän omalle kielelle. Vaikka käännös ei ole täydellinen, se on hyvin ymmärrettävä ja murtaa näin kielimuureja. Tieto ei kulkeudu ”puskaradioon”, kun se on välittömästi kaikkien saatavilla kotikielellä.

Ketteryys näkyy myös asiakkaalle

Viime kädessä uudesta palvelusta hyötyy myös asiakas. Workplace tukee vahvasti sisäistä viestintäämme, strategisten kehityshankkeidemme läpivientiä ja pienempien kehitysprojektiemme toteutusta.

Muutostilanteissa vuorovaikutteisuus parantaa sitoutumista, kun kaikki ei tule ”ylhäältä annettuna”. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet kasvavat yksinkertaisten ja mielipiteenilmauksia helpottavien toimintojen avulla.

Kun yrityksen sisällä kaikilla on ajantasainen tieto, voidaan muutokset toteuttaa sujuvammin, reagoida nopeammin ja palvella paremmin.

Hyvässä työpaikassa työkalut ovat kunnossa – tervetuloa Workplace!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä