Parma käynnisti yt-neuvottelut – säästötoimien takana heikentynyt markkinatilanne

Parma käynnisti yt-neuvottelut – säästötoimien takana heikentynyt markkinatilanne

Parma on käynnistänyt kaikkia toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä (pl. suunnitteluhenkilöstö) koskevat yt-neuvottelut. Säästötarve johtuu heikentyneestä markkinatilanteesta mm. asuinrakentamisen tuotantomäärien vähenemisen myötä. Säästötoimenpiteiden odotetaan kohdistuvan enintään 25 henkilön vähennykseen ja/tai henkilöstön lomautuksiin.

”Jouduimme käynnistämään yt-neuvottelut markkinoilla tapahtuneiden muutosten takia. Asuntorakentaminen on palaamassa normaalille tasolleen ja näemme uudisrakentamisen volyymin putoavan selvästi lähivuosina”, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Viljanen.

”Neuvotteluissa halutaan kuulla henkilöstön edustajia rakentavassa hengessä. Päätökset tehdään vallitsevassa markkinatilanteessa mahdollisimman pian neuvotteluajan päättymisen jälkeen”, Viljanen jatkaa.

”Täsmennettäköön vielä, että yhdistymisprosessi Betonimestarien kanssa on kesken ja nämä yt-neuvottelut kohdistuvat ainoastaan Parman henkilöstöön” Viljanen lopettaa.

 

Lisätietoja:

Jarmo Viljanen, toimitusjohtaja, Parma Oy
Puh. 020 577 5521
jarmo.viljanen@parma.fi