Parma käynnisti toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut

Parma käynnisti toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut

Consolis Parma on käynnistänyt kaikkia toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut. Säästötarve johtuu edelleen heikentyneestä markkinatilanteesta ja erityisesti asuinrakentamisen määrän voimakkaasta putoamisesta. Säästötoimenpiteiden odotetaan kohdistuvan enintään 25 henkilön vähennykseen ja/tai henkilöstön lomautuksiin. Toimenpiteiden tarkoituksena on turvata yhtiön kannattava ja kestävä liiketoiminta.

Nyt käynnistettyjen yt-neuvotteluiden piiriin kuuluu yhteensä 181 henkilöä. Neuvotteluiden ulkopuolella ovat Forssan, Kangasalan ja Ruskon tehtaiden toimihenkilöt, jotka kuuluvat erikseen käynnissä olevien paikallisten yt-neuvotteluiden piiriin.

”Jouduimme aloittamaan nämä yt-neuvottelut heikentyneen markkinatilanteen ja rakentamisen ensi vuoden ennusteiden pohjalta. Asuntorakentaminen on palaamassa huippuvuosien jälkeen normaalille tasolleen ja näemme uudisrakentamisen volyymin putoavan ensi vuonna selvästi”, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Viljanen.

”Neuvotteluissa haetaan erilaisia vaihtoehtoja säästöjen aikaansaamiseksi. Raskaimmilta päätöksiltä emme voi välttyä, mutta erilaiset tehostamistoimet, kustannussäästöt ja uudelleenjärjestelyt ovat mahdollisia henkilöstöön kohdentuvien vähennysten rajoittamiseksi. Päätökset tehdään mahdollisimman pian neuvotteluajan päättymisen jälkeen”, Viljanen jatkaa.

Irtisanottavien henkilöiden osalta on jo tässä vaiheessa käynnistetty yhteistyö työhallinnon kanssa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman laatimiseksi.

Toimihenkilöitä koskevien yt-neuvotteluiden lisäksi Consolis Parmalla on käynnissä useita paikallisia yt-neuvotteluita. Paikallisissa neuvotteluissa säästötoimet toteutetaan lähinnä henkilöstön lomautusten muodossa vallitseva kuormitustilanne huomioiden.

 

Lisätietoja:

Jarmo Viljanen, toimitusjohtaja, Parma Oy
Puh. 020 577 5521
jarmo.viljanen@consolis.com