Oulun poliisiaseman ja vankilan betonielementit Consolis Parmalta

Oulun poliisiaseman ja vankilan betonielementit Consolis Parmalta

Consolis Parma toimittaa Oulun pääpoliisiaseman ja vankilan betonielementit. Senaatti-kiinteistöjen Poliisihallitukselle ja Rikosseuraamuslaitokselle rakennuttama kokonaisuus on ensimmäinen Suomessa samalle tontille rakennettava poliisin ja vankilan yhteishanke. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2025. Hankkeen päätoteuttajana toimii SRV.

Parman toimitukseen kuuluvat kaikki pääpoliisiaseman ja vankilan laatta-, seinä- ja runkoelementit. Erillisiä elementtejä tarvitaan yhteensä lähes 7000 kappaletta ja hankkeen kokonaislaajuus on noin 32 000 bruttoneliömetriä.

”Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Poliisitalon rakentaminen on edennyt jo sisätyövaiheeseen ja vankilan rakentaminen on juuri käynnistynyt. Betonielementtien toimittajavalinta suoritettiin molemmissa vaiheissa normaalin kilpailumenettelyn ja tarkentavien urakkaneuvotteluiden myötä”, sanoo työmaapäällikkö Jukka Lintunen SRV:ltä.

“Olemme tehneet Parman kanssa yhteistyötä jo pitkään. Toimitusvarmuus on tällaisen suuren hankkeen toteutuksessa erittäin tärkeää ja toimittajan turvaluokitusten on oltava kunnossa. Poliisitalon osalta toimitukset ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti”, Lintunen jatkaa.

”Alueellisesti on positiivinen asia, että elementit valmistetaan lähellä työmaata Oulussa ja Haukiputaalla. Lyhyet toimitusmatkat vähentävät kuljetuksista aiheutuvia päästöjäkin”, Lintunen päättää.

Nykyaikaiset tilaratkaisut poliisin ja vankilan yhteishankkeena

Oulun Ruskonselkään toteutetaan terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat Oulun poliisille ja Oulun vankilalle. Yhteinen tilaratkaisu tuo toiminnallisia, logistisia ja tilankäytöllisiä hyötyjä, joista merkittävimmät aika- ja kustannussäästöt syntyvät poliisin, tutkintavankilan ja käräjäoikeuden välisen henkilöliikenteen vähenemisestä.

Kyse on Suomessa täysin uudenlaisesta ratkaisusta, missä vankila ja poliisin tilat sekä istuntosalitilat rakennetaan samalle tontille sisäyhteydellä.

Pääpoliisiaseman elementtitoimitukset ovat jo valmistuneet ja vankilarakennuksen osalta ne ovat juuri käynnistyneet. Vankilarakennuksen elementtitoimitukset valmistuvat alkutalvella 2024 ja vankilamuurielementtejä toimitetaan vielä keväällä 2024.

 

Lisätietoja:

Valtteri Appel, myyntipäällikkö, Consolis Parma
puh. 050 400 7864
valtteri.appel@consolis.com

Jukka Lintunen, työmaapäällikkö, SRV
puh. 0400 886 939
jukka.lintunen@srv.fi