Koronavirus ei ole vaikuttanut Consolis Parman toimituksiin

Koronavirus ei ole vaikuttanut Consolis Parman toimituksiin

Turvallisuus ja ihmisten terveys ovat ensisijaisen tärkeitä koko Consolis-konsernissa. Consolis Parmalla toiminta on jatkunut konsernin asettaman erityistyöryhmän, työterveyshuollon kumppani Mehiläisen ja viranomaisten asettamien ohjeiden ja rajoitusten puitteissa normaalisti koko poikkeusolojen ajan. Toimihenkilöistä suurin osa työskentelee etätöissä ja niin tehtailla kuin työmaillakin kontaktit on rajoitettu mahdollisimman vähäisiksi hygieniasta huolehtimisen lisäksi.

Consolis Parmassa kaikki ennaltaehkäisevät toimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi ja työntekijöidemme suojelemiseksi ovat olleet käytössä koko poikkeustilanteen ajan. Muutokset työtavoissa näkyvät toimistoissa, tehtailla ja työmailla.

Parman oma suunnittelu toimii täysin etänä

Parman toimihenkilöistä suurin osa on siirtynyt etätöihin. Tehtailla työnjohto työskentelee paikan päällä joko vuorotellen tai täyspäiväisesti. Yksi sataprosenttisesti etätöihin siirtynyt ryhmä on Parman suunnittelu- ja kehitysosaston henkilöstö.

”Parman oman suunnittelun porukka on siirtynyt kokonaan etätöihin. Muuttuneet työolosuhteet näkyvät työ- ja kotihommien yhteensovittamisena”, kertoo suunnittelija Juha Kallio-Mannila.

”Vaimoni on vuorotöissä kaupan alalla ja omien töiden suorittaminen on sovitettava päivärytmiin, sillä kotona ovat myös perheen päiväkoti-ikäiset lapset. Työt hoidetaan joustavasti päivän mittaan normaaleista työajoista poiketen”, jatkaa koiran ulkoilutuslenkiltä tavoitettu Kallio-Mannila.

”Suunnittelu on sellaista yksintyöskentelyä, mikä sujuu myös etätöinä varsin hyvin. Tarvittavat palaverit pidetään puhelimitse tai Teams-sovelluksella videoteitse. Suunnitelmien virheettömyys varmistetaan ristiin tarkistamalla elementtikuvat tietokoneen näytöllä ”, Kallio-Mannila jatkaa.

Tuotanto pyörii kontakteja välttämällä

Kaikilla Consolis Parman tehtailla on tehty erityisjärjestelyitä, jotta tuotantoa on voitu jatkaa poikkeusoloissa turvavälit huomioiden. Puhtaus- ja hygieniatason nostamisen lisäksi kontaktien välttäminen näkyy myös eri työalueiden eristämisenä. Osalle tehtaista on hankittu väliaikaisia sosiaalitilakontteja kohtaamisten minimoimiseksi.

”Meillä muutos näkyy työvuorojärjestelyinä ja siinä, että kaikilla kolmella tehtaan hallilla on omat pukuhuoneet ja nimetyt wc-tilat. Näin eri hallien työntekijät eivät ole tekemisissä kaikkien kanssa tehtaalla. Meidän väki betoniasemalla on kokonaan eristetty tehtaan ja hallien toiminnasta ja meillä on omat sosiaalitilat”, kertoo Hyrylän ontelolaattatehtaalla betonimyllärinä ja työsuojeluvaltuutettuna toimiva Niko Niemi.

”Myös käsiä pestään ahkerasti ja lisäksi eri työalueilla on käsidesiä hyvin saatavilla. Aamupalaverit pidetään työryhmäkohtaisesti pienryhmissä ja turvaetäisyyksiä noudattaen”, Niemi lisää.

Erityistoimenpiteiden ansiosta myös muut sairauspoissaolot ovat vähentyneet Parmalla ja ne ovat normaalia alhaisemmalla tasolla.

Toimitukset ja kuljetukset toimineet edelleen normaalisti

Betonielementtien toimitukset ja asennustoiminta työmailla on jatkunut edelleen ilman häiriöitä kontaktien välttämistä ja hygieniaa koskevia ohjeita noudattaen.

”Projektinhallinnan henkilöstömme on aktiivisesti yhteydessä työmaille käynnissä olevien projektien osalta. Haluan edelleen erityisesti muistuttaa, että työmaat ilmoittaisivat viipymättä projekteista vastaaville henkilöillemme, mikäli betonielementtejä ei voida ottaa vastaan sovituissa aikatauluissa”, sanoo projektijohtaja Aki Loikkanen.

 

Lisätietoja:

Projekteja koskeviin tiedusteluihin vastaavat projektien yhteyshenkilöt.

Eri toimintoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat Consolis Parman johtoryhmän jäsenet.