Koronaviruksen vaikutuksia ja rajoituksia Consolis Parmalla

Koronaviruksen vaikutuksia ja rajoituksia Consolis Parmalla

Turvallisuus ja ihmisten terveys ovat ensisijaisen tärkeitä koko Consolis-konsernissa. Consolis Parmalla seurataan koronaviruksen vaikutuksia yhteistyössä Consolis-konsernin asettaman erityistyöryhmän, työterveyshuollon kumppani Mehiläisen ja viranomaisten kanssa. Kaikkiin varotoimenpiteisiin viruksen leviämisen hidastamiseksi on ryhdytty. Yhtiö noudattaa viranomaisten ja konsernin antamia määräyksiä ja ohjeita ja on asettanut myös omia rajoituksia.

Consolis Parmalla koronaviruksen vaikutukset näkyvät ennalta ehkäisevinä toimenpiteinä taudin leviämisen hidastamiseksi ja varautumisena taudin leviämiseen. Consolis-konsernin ohjeissa ja määräyksissä on huomioitu hygieniatason nostaminen, karanteeniajat ulkomailla matkustaneille, toimintaohjeet tartuntaa epäiltäessä, matkustuskiellot ja etätyöt. Lisäksi yhtiö on Suomessa ohjeistanut toimintaa erikseen.

”Consolis-konsernin määräysten ja ohjeiden lisäksi noudatamme Suomen terveysviranomaisten ja työterveyshuollon kumppanimme ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Seuraamme tilannetta päivittäin ja varaudumme erityisjärjestelyihin liiketoiminnan turvaamiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala Consolis Parmasta.

”Hygieniatason nostamisen ohella olemme toistaiseksi kieltäneet matkustamisen paikkakuntiemme välillä ja vierailut toimipaikoissamme. Olemme siirtyneet etätöihin mahdollisuuksien mukaan ja projektitoimintaan liittyvät katselmukset pyritään järjestämään työmailla”, Tuukkala jatkaa.

Koronavirukseen liittyvät rajoitukset Consolis Parmalla

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi Consolis Parmalla noudatetaan konsernin sekä viranomaisten ja työterveyshuollon ohjeiden ja määräysten lisäksi seuraavia yhtiön asettamia ohjeita ja rajoituksia:

  • Työhön liittyvä matkustaminen kotimaassa ja ulkomaille on kielletty. Päivittäinen yhteistyö hoidetaan puhelimitse, sähköisesti ja videoyhteyksien avulla.
  • Vierailut tehtailla ja toimipisteissä on kielletty normaaleja tavara- ja materiaalitoimituksia lukuun ottamatta. Projekteihin liittyvät katselmukset pyritään järjestämään työmaalla.

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta (COVID-19) löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolta. Suosittelemme ohjeisiin tutustumista.

Vaikutukset betonielementtien toimituksiin

Koronaviruksella ei toistaiseksi ole ollut vaikutuksia betonielementtien toimituksiin. Taudin leviäminen ja mahdolliset sairaus- ja karanteenitapaukset sekä raaka-aineiden ja materiaalien saantivaikeudet voivat aiheuttaa viivästyksiä betonielementtien toimituksiin tulevaisuudessa.

”Tavoitteenamme on luonnollisesti suunnitella, valmistaa ja toimittaa betonielementit työmaille sopimusten mukaisesti. Myös työmaapalveluita koskeva toimintamme jatkuu toistaiseksi normaalisti. Mahdollisissa häiriötilanteissa noudatamme urakkasopimustemme mukaisia ehtoja ja pyrimme tiedottamaan niistä välittömästi”, sanoo projektijohtaja Aki Loikkanen.

”Vastavuoroisesti toivomme, että saamme viipymättä ajantasaista tietoa työmailta, mikäli betonielementtejä ei voida ottaa vastaan sovitun mukaisesti”, Loikkanen päättää.

 

Lisätietoja:

Projekteja koskeviin tiedusteluihin vastaavat projektien yhteyshenkilöt.

Eri toimintoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat Consolis Parman johtoryhmän jäsenet.