Iso käsi keskusteluille käsiturvallisuudesta

Iso käsi keskusteluille käsiturvallisuudesta

Consolis-konsernissa tavoitteena on saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Välittävän puuttumisen ”Don’t walk by” -erityisteemaa jatketaan myös tänä vuonna. Tarkoituksena on saada koko henkilöstö mukaan turvallisuustyöhön ja aktivoida turvallisuuskeskustelut päivittäiseksi tavaksi toimia.

Turvallisuus on koko Consolis-konsernissa ykkösasia ja se koskee kaikkia yhtiön liiketoiminnan osa-alueita. Kenenkään ei pitäisi satuttaa itseään yhtiön toimipaikoilla tai työmailla. Päämääränä on ankkuroida Nolla tapaturmaa -kulttuuri tavaksi toimia.

”Turvallisuusfilosofiamme mukaan jokainen yhtiön työntekijä on meillä vain lainassa puolisoiltaan, läheisiltään, lapsiltaan ja lemmikeiltään. Töitä työturvallisuuden parantamiseksi on tehty jo pitkään ja työ tehtaillamme on tänään huomattavasti turvallisempaa kuin vuosituhannen alussa”, sanoo Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Viime vuonna nostimme esille välittävän puuttumisen erityisteeman. On tärkeää, että olemme jatkuvasti valppaina, emmekä kävele ohi havaitessamme tilanteita, joissa piilee haaverin mahdollisuus”, Rämö jatkaa.

Vuosi käyntiin keskusteluilla käsiturvallisuudesta

Suomessa Consolis Parmalla tapaturmataajuus on laskenut murto-osaan lähtötilanteesta viidessätoista vuodessa. Viime vuosina tapaturmataajuutta kuvaava suhdeluku on vakiintunut tasolle viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tehdyt turvallisuushavainnot ja turvallisuuskeskustelut ovat olleet merkittävässä roolissa tapaturmien vähentämiseksi.

”Haluamme turvallisuudenkin osalta olla tänään parempia kuin eilen ja huomenna parempia kuin tänään. Huipputurvallisen tason saavuttaminen edellyttää koko henkilöstön sitoutumista ja siksi oli luontevaa jatkaa välittävän puuttumisen teemaa myös tänä vuonna”, Rämö selventää.

”Vaikka betonielementtien valmistaminen kehittyy jatkuvasti automatisaatiota hyödyntäen, teemme edelleen paljon töitä käsin. Ei siis ole ihme, että myös suuri osa työtapaturmistamme kohdistuu käsiin. Tästä johtuen haluamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana herättää arjessamme aktiivisia keskusteluita käsiturvallisuudesta”, Rämö päättää.

Katso animaatio käsiturvallisuudesta:

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
puh. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com