Consolis Parmalta betonielementit Aurinkolahden Baristaan

Consolis Parmalta betonielementit Aurinkolahden Baristaan

YIT Suomi Oy on tilannut Helsingin Aurinkolahteen rakennettavan asuinkerrostalo Baristan betonielementit Parmalta. Helsingin Barista viimeistelee kuudesta taloyhtiöstä muodostuvan ns. Kahvikorttelin. Baristaan valmistuu 75 uutta kotia.

Entisellä Pauligin paahtimon tontilla Helsingin Aurinkolahdessa sijaitseva Kahvikortteli sijaitsee meren ja metron välissä, hyvien palveluiden vieressä. Barista rakennetaan Parman toimittaman tornitalo Cirruksen juurelle ja se sulkee kuudesta taloyhtiöstä muodostuvan korttelikokonaisuuden.

”Tämä on ensimmäinen hanke, jossa pilotoimme Parman oman suunnittelun sisältämää kokonaistoimitusta. Suunnittelun hinta nähtiin kokonaistaloudellisesti kannattavaksi ja elementtihankinnassakin saavutimme yhteisen näkemyksen”, kertoo ostopäällikkö Lassi Hämäläinen YIT Suomi Oy:sta toimittajavalinnan perusteista.

”Parman kokonaisvastuu suunnitteluineen tuo tilaajan toimituksen valvontaan helppoutta ja huolettomuutta. Yksi taho vastaa omasta suunnittelusta, elementtien tuotannosta ja toimituksesta”, Hämäläinen jatkaa.

”Myös suunnitteluaikataulujen hallinta on toimittajan vastuulla. Tästä hankkeesta saatujen kokemusten perusteella voimme arvioida kokonaissuunnittelumallin käyttöä myös tulevaisuudessa”, Hämäläinen päättää.

Valmistajan oma suunnittelu parantaa laatua ja tuottavuutta

Viime kädessä Parman oman suunnittelun hyödyt näkyvät tuottavuuden ja laadun parantumisena työmaalla.

”Meillä on pitkä kokemus Parman omasta suunnittelusta väliseinien, massiivilaattojen ja hissikuilujen osalta. Olemme voineet luottaa siihen, että suunnittelu osataan, kun toimittaja itse suunnittelee tuotteensa. Tämä on näkynyt työmaalla esimerkiksi rakenteiden toisiinsa liitettävyydessä”, sanoo Baristan projektipäällikkönä toimiva Ulla Kangasmaa YIT Suomi Oy:sta.

”Suunnittelukokonaisuuden laajentaminen koskemaan muitakin elementtejä on luonnollinen askel eteenpäin. Suunnittelun laadulla on merkittävä rooli koko työmaaprosessin kannalta ja uskomme tämän laajemman suunnittelukokonaisuuden sujuvan aikaisemman yhteistyön pohjalta mallikkaasti”, Kangasmaa tähdentää.

Baristan betonielementtitoimitukseen sisältyvät kaikki kohteen betonielementit ja Parman oma suunnittelu. Julkisivuissa on käytetty profiloituja valkobetonipintoja ja PARMArappaus –ratkaisua. Hissikuilut toteutetaan valmiilla kuiluelementtimoduuleilla. Elementtien toimitukset ovat juuri alkaneet ja ne valmistuvat keväällä 2020. Kohteen on määrä valmistua alkutalvesta 2021.

 

Lisätietoja:

Satu Parikka, myyntipäällikkö, Parma Oy
puh. 020 577 5525
satu.parikka@consolis.com

Lassi Hämäläinen, ostopäällikkö, YIT Suomi Oy
puh. 040 840 2596
lassi.hamalainen@yit.fi

Ulla Kangasmaa, projektipäällikkö, YIT Suomi Oy
puh. 050 546 7235
ulla.kangasmaa@yit.fi