Consolis Parma sulkee Forssan tehtaan ja sopeuttaa toimintojaan kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Parman keskitettyjä toimintoja ja yhtiön Forssan tehdasta koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Heikentyneen kysyntätilanteen, lähiajan markkinanäkymien ja tehtaan heikon kannattavuuden takia yhtiö sopeuttaa toimintaansa henkilövähennyksin ja lomautuksin sekä sulkee Forssan tehtaan.

Parman Forssan tehtaalla on valmistettu tuotteita erityisesti asuinrakentamisen tarpeisiin. Muutosneuvottelut koskivat tehtaan koko tuotantohenkilöstöä. Ellei uudelleensijoitusmahdollisuuksia löydetä, työt tehtaalla päättyvät yhteensä 118 henkilöltä. Käynnissä olevat tilaukset pyritään valmistamaan tehtaalla ennen sulkemista kolmannen vuosineljänneksen kuluessa.

Forssan tehtaan sulkemisen lisäksi ns. keskitettyjen toimintojen organisaatiota sopeutetaan ajankohtaista markkinatilannetta ja yhtiön supistunutta tilauskantaa vastaavaksi. Neuvotteluiden tuloksena henkilöstömäärä vähenee näissä toiminnoissa yhteensä 20 henkilöllä.

”Epävakaa maailmantilanne on heijastunut vahvasti Suomen talouteen ja rakentamiseen. Erityisesti asuntojen uudisrakentamisen määrän selvästä vähentymisestä johtuen betonielementtien kysyntä on laskenut tänä vuonna merkittävästi. Muutosta parempaan ei lähitulevaisuudessa ole nähtävissä ja toiminnan sopeuttaminen on valitettavasti välttämätöntä”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

”Muutosneuvottelut käytiin hyvässä yhteistyöhengessä ja osa irtisanomisista voitiin välttää eläkejärjestelyitä ja muita säästötoimenpiteitä hyödyntäen. Pyrimme näillä toimenpiteillä varmistamaan toiminnassa olevien tehtaidemme toimintakyvyn, eikä Forssan tehtaan sulkeminen vaikuta toimituskykyymme tässä kysyntätilanteessa”, Tuukkala jatkaa.

”Tukitoimet irtisanottavien työntekijöiden osalta on käynnistetty ja teemme parhaamme uudelleentyöllistymisen edistämiseksi sekä ihmisten tukemiseksi tässä muutostilanteessa. Yhtenä vaihtoehtona tarjoamme mahdollisuutta työllistyä muilla tehtaillamme tai muissa toiminnoissa. Liiketoimintaympäristö tulee pysymään haastavana ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky tulevaisuudessa”, Tuukkala päättää.

Lisätietoja:

Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com