Consolis Parma nipisti päästöistä kolme prosenttia vuonna 2022

Consolis Parma nipisti päästöistä kolme prosenttia vuonna 2022

Consolis Parman vahva panostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vähähiilisemmän rakentamisen edistämiseksi tuottaa näkyviä tuloksia. Yhtiön tavoitteena on pienentää päästöjään viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoteen 2035 mennessä. Viime vuonna ominaispäästöjä onnistuttiin vähentämään kolme prosenttia vuoden 2021 tasoon verrattuna ja kahdessa vuodessa niitä on leikattu jo kymmenen prosenttia.

Parman PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelma kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Ympäristövastuun osalta kehittämisen painopisteenä on vähähiilisempi tuotteiden valmistus PARMA GreenTM -teknologiaa hyödyntäen.

“Olemme tunnistaneet ilmastonmuutoksen rakentamiseen liittyvät haasteet ja rakennusmateriaalien suuren merkityksen vähähiilisemmän rakentamisen kehittämisessä. Haasteet ovat yhteisiä meille, asiakkaillemme ja kaikille toimialan yrityksille”, sanoo teknologiajohtaja Juha Rämö Consolis Parmalta.

”Strategiamme ja kehitystyömme keskiössä ovat tuotteiden mahdollisimman vähähiilinen valmistaminen, energiatehokkuus toimipaikoillamme ja kiertotalouden edistäminen. Päästöjen vähennystavoitteemme osalta olemme tavoitevauhdissa ja kahdessa vuodessa ominaispäästömme ovat pienentyneet peräti kymmenyksellä”, Rämö kertoo.

”Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva rakentamislaki asettaa raamit rakennusten elinkaaren aikaisille päästöille. Olemme hyvässä valmiudessa lain päästövähennyksiä koskeviin muutoksiin ja tulevaisuudessa vaadittavien ilmastoselvitysten laskentaa varten. Asiakkaamme ovat ottaneet uudet vähähiiliset tuotteemme erinomaisesti vastaan ja toimituksia on parhaillaankin käynnissä useille avainasiakkaidemme työmaille”, Rämö kiittelee.

Yhteinen tavoite – ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen

Parma toi ensimmäiset vähähiiliset tuotteet markkinoille jo yli kaksi vuotta sitten. Yhtiö on tämän jälkeen laajentanut niiden tarjoamaa koko rakennuksen rungon kattavaksi kokonaisuudeksi. Parman vähähiilisille tuotteille on laadittu kolmannen osapuolen verifioimat ympäristöselosteet (EPD).

”Vastuullisuusohjelmamme taustalla on Pariisin ilmastosopimus ja Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. Olemme sitoutuneet näiden tavoitteiden saavuttamiseen linjassa rakennusteollisuuden ja asiakkaidemme asettamien päästövähennystavoitteiden kanssa”, Rämö selventää.

”Päästöjemme puolittaminen ei onnistu yksin. Olemme mukana useissa päästövähennyksiä tavoittelevissa kehitysprojekteissa ja vähähiilisten tuotteidemme käytön lisääntyminen on ehdoton edellytys tavoitteidemme saavuttamiselle. Muutos vaatii yhteistyötä ja hankkeeseen ryhtyvältä taholta rohkeutta tehdä huomenna vaadittavia päätöksiä jo tänään”, Rämö kiteyttää.

Lue lisää Consolis Parman ilmastotavoitteet -vuosiraportista ja Parman vähähiilisistä tuotteista täältä.

Parman vähähiiliset tuotteet kuuluvat Consolis-konsernin Green Spine Line® -tuoteperheeseen.

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
Puh. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com