Consolis Parma leikkasi päästöjä 7 prosenttia vuodessa

Consolis Parma leikkasi päästöjä 7 prosenttia vuodessa

Consolis Parman vahva panostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vähähiilisemmän rakentamisen edistämiseksi tuottaa näkyviä tuloksia. Yhtiön tavoitteena on pudottaa kokonaispäästöjä viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoteen 2035 mennessä. Viime vuonna kokonaispäästöjä onnistuttiin leikkaamaan peräti seitsemän prosenttia vuoden 2020 tasoon verrattuna

Parman PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelma kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Ympäristövastuun osalta kehittämisen painopisteenä on vähähiilisempi tuotteiden valmistus PARMA GreenTM -teknologiaa hyödyntäen.

“Olemme tunnistaneet ilmastonmuutoksen rakentamiseen liittyvät haasteet ja materiaalien suuren painoarvon vähähiilisemmän rakentamisen kehittämisessä. Haasteet ovat yhteisiä meille, asiakkaillemme ja kaikille toimialan yrityksille”, sanoo teknologiajohtaja Juha Rämö Consolis Parmalta.

”Kehitystyömme keskiössä ovat ensivaiheessa olleet vaikuttavuudeltaan merkittävimmät prosessimme osa-alueet. Siirtymällä ympäristöystävällisempiin sementtilaatuihin ja sementtiä korvaavien sideaineiden osuutta lisäämällä onnistuimme leikkaamaan kokonaispäästöjämme viime vuonna merkittävästi”, Rämö kertoo.

”Vuosi 2021 oli ensimmäinen virstanpylväs matkalla kohti päästöjemme puolittamista. Onnistuimme siinä hienosti ja kiitos kuuluu kaikille kehitystyössä mukana olleille työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme”, Rämö kiittelee.

Kokonaispäästöiksi muutettuna päästövähennys tarkoittaa sitä, että viime vuonna yhtiön hiilidioksidi-päästöt olivat reilut 22 miljoonaa kiloa pienemmät kuin vuonna 2020. Sementin ja sideaineiden osalta päästöt pienenivät seitsemän prosenttia. Kuljetusten päästöjen selvää pienentymistä selittää siirtyminen päästötietokannan lähdearvoihin.

Katse vähähiilisemmän rakentamisen tulevaisuudessa

Parma toi vuonna 2021 markkinoille kattavan vähähiilisten tuotteiden valikoiman. Parman vähähiilisille ontelolaatoille, seinäelementeille ja runkotuotteille on laadittu kolmannen osapuolen verifioimat ympäristöselosteet (EPD).

”Katseemme on tulevaisuudessa ja olemme viimeisen vuoden aikana tuoneet markkinoille kattavan vähähiilisten tuotteiden tuoteperheen. Kaikille näille tuotteille löytyy nyt ympäristöselosteet, joiden perusteella rakennuskohteen eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia voidaan vertailla. Vähähiiliset betoniratkaisut ovat nyt todistetusti kilpailukykyisiä myös ympäristönäkökulmasta kaikkiin saatavilla oleviin rakennusmateriaaleihin verrattuna”, Rämö selventää.

Lue lisää Consolis Parman ilmastotavoitteet -vuosiraportista ja Parman vähähiilisistä tuotteista.

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
Puh. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com