Consolis Parma ja Betolar kehittivät maailman vähäpäästöisimmät ontelolaatat

Consolis Parma ja Betolar kehittivät maailman vähäpäästöisimmät ontelolaatat

Suomen johtava betonielementtien valmistaja Consolis Parma ja materiaaliteknologian huippuosaaja Betolar ovat tehneet laajan testiohjelman liittyen vähähiilisten ontelolaattojen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kehitysprojektissa ollaan nyt siirtymässä tuotantovaiheeseen. Betolarin kehittämää Geoprime®-ratkaisua hyödyntäen on mahdollista saavuttaa jopa 75 prosenttia vakiovalmisteisia ontelolaattoja pienemmät päästöt.

Consolis Parma ja Betolar ovat kehittäneet ja testanneet ontelolaattojen valmistuksessa betonia, jossa on hyvin vähän sementtiä. Korvaavia sideaineita käyttämällä betonimassan sementistä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä on vähennetty merkittävästi.

Geoprime®-ratkaisuun perustuvan betoniseoksen ominaisuudet vastaavat normaalia betonia ja testivalut ontelolaattojen valmistuksessa osoittavat sen soveltuvan laajamittaiseen teolliseen tuotantoon.

”Olemme yhdessä Betolarin kanssa toteuttaneet useita teollisen mittakaavan tuotantotestejä erilaisilla ontelolaattatyypeillä. Testeissä on validoitu tuotantomahdollisuudet ontelolaattojen valmistamiseksi erittäin vähäisillä sementtimäärillä. Testitulokset ovat niin lupaavia, että tällaisen rakenteellisen tuotteen valmistaminen jopa miltei kokonaan ilman sementtiä on täysin mahdollista”, toimitusjohtaja Hannu Tuukkala Consolis Parmalta.

”Ilmastovaikutusten radikaali leikkaaminen on koko rakennusteollisuuden yhteinen asia Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Sementtiteollisuus tekee hyvää työtä päästöjen pienentämiseksi, mutta emme voi jäädä odottamaan esimerkiksi hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tuomaa ratkaisua. Strategiamme mukaisesti ilmastoasiat on nostettu kehitystyömme keskiöön ja haemme aktiivisesti laajalla rintamalla uusia kanavia näiden haasteiden ratkaisemiseksi”, Tuukkala jatkaa.

”Koko Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja tiukentuvien hiilidioksidipäästömääräysten myötä rakennus- ja betoniteollisuuden on etsittävä kestäviä vaihtoehtoja valmistukseensa. Kehitysyhteistyö tavoitteet korkealle asettaneen Parman kanssa on ollut määrätietoista ja innostavaa”, sanoo Betolarin strategisista hankkeista vastaava johtaja Janne Rauramo.

”Laboratorio ja tehdastestivaiheesta voimme nyt kehitysohjelmamme mukaisesti siirtyä pilotoimaan vähähiilisiä ontelolaattoja aidoissa koekohteissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Geoprime-ratkaisuamme käytetään rakenteellisissa tarkoituksissa. Pilotointivaiheen jälkeen meillä on hyvät mahdollisuudet skaalata ratkaisua laajemmin koko Consolis-konsernin tasolla”, Rauramo jatkaa.

Tutkimus- ja testivaihe on pitänyt sisällään laajamittaiset laboratoriokokeet sekä Betolarilla että Consoliksen materiaalikehityskeskuksella Ruskolla. Teollisen mittakaavan ”Proof of concept” -tuotantotestaukset on suoritettu Parman Hyrylän tehtaalla. Testivaluille on tehty laajasti eri poikkileikkauksilla standardien mukainen täysmittakaavan alkutestaus.

YIT näyttää vahvaa vihreää valoa koehankkeille

Suomen suurin rakennusyhtiö YIT on ottanut merkittävän askeleen kohti vähähiilistä rakentamista ja siirtynyt käyttämään pääosassa Suomen asuntotuotantoa PARMA GreenTM -teknologiaan perustuvia Parman vähähiilisiä ontelolaattoja. Vähähiiliset ontelolaatat ovat YIT:n ja Consolis Parman yhteisen tuotekehityksen tulosta.

”Rakennamme kestäviä koteja ja asuinympäristöjä. Olemme strategiamme mukaisesti sitoutuneet vähentämään sekä oman toimintamme että arvoketjumme päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti ja haemme jatkuvasti uusia keinoja pienentää rakentamisen ilmastovaikutuksia”, sanoo YIT:n Asuminen-segmentin johtaja Antti Inkilä.

”Otamme ilolla ja suurella mielenkiinnolla vastaan uutisen Parman ja Betolarin tekemän kehitystyön tuloksista. Parman vähähiilisten ontelolaattojen toimitukset meneillään oleviin kohteisiimme ovat sujuneet ongelmitta ja olemme erittäin kiinnostuneita testaamaan kehitystyön tuloksena syntynyttä entistäkin vähähiilisempää vaihtoehtoa käytännössä,” Inkilä jatkaa.

Parman vähähiilisistä tuotteista on laadittu kolmannen osapuolen verifioimat ympäristöselosteet ja niillä on Consolis -konsernin Green Spine Line® -sertifiointi.

Consolis kiihdyttää ilmastotoimiaan

Rakentamisen ja rakennusten elinkaaren aikaiset päästöt käsittävät jopa yli kolmanneksen koko maapallon hiilidioksidipäästöistä. Erilaisten ilmastotavoitteiden ylimmäksi standardiksi ovat muodostumassa niin sanotut tieteeseen perustuvat tai tieteenmukaiset tavoitteet.

”Consolis on sitoutunut Science Based Target -aloitteen mukaisiin tavoitteisiin ja maailmanlaajuinen tavoitteemme on saavuttaa nollataso päästöissä vuonna 2050. Kiihdytämme voimakkaasti ilmastotoimiamme löytääksemme sellaisia ratkaisuja, joilla vähennämme rakentamisen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti tätä tavoitetta nopeammin”, sanoo Consolis-konsernin pääjohtaja Mikael Stöhr.

”Suomessa yhteistyö Betolarin kanssa on loistava esimerkki siitä, että ilmastoratkaisun avaimet ovat käsissämme jo tänään. Aito muutos vaatii myös YIT:n kaltaisia asiakkaita, jotka ovat valmiita ottamaan uusia ratkaisujamme ennakkoluulottomasti käyttöön. Uskon vahvasti, että rohkeudella ja yhteistyöllä voimme ratkaista toimialamme ympäristöhaasteet etuajassa”, Stöhr jatkaa.

Parman PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelma kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

Ympäristövastuun osalta Parman tavoitteena on puolittaa yhtiön päästöt vuoteen 2035 mennessä. Ensimmäisten kahden mittausvuoden aikana yhtiön ominaispäästöt ovat pienentyneet kymmenen prosenttia. Merkittävimmät tekijät päästöjen vähentämiseksi ovat vähähiilisten betonielementtien käytön lisääntyminen ja kiertotalous.

Lue lisää Parman vastuullisuustyöstä täältä ja Consoliksen Green Spine Line -sertifioiduista tuotteista täältä.

 

Lisätietoja:

Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com

Janne Rauramo, strategisista hankkeista vastaava johtaja, Betolar
puh. 050 475 4900
janne.rauramo@betolar.com

Maija Taimi, viestintäjohtaja YIT
puh. 050 487 1561
maija.taimi@yit.fi