Veistoksellinen rantamuuri säväyttää palkitussa Ranta-Tampellassa

Veistoksellinen rantamuuri säväyttää palkitussa Ranta-Tampellassa

Kestävä ja kierrätettävä betoni on vahvasti esillä Vuoden 2021 Ympäristörakenteeksi valitussa Ranta-Tampellassa. Kanavaseinien suuret ja veistokselliset betonielementit sulautuvat luontevasti uuden asuinalueen vesiaiheiseen ilmeeseen.

Tampereen uudesta asuinalueesta Ranta-Tampellasta löytyy huolella suunniteltuja, tarkkaan harkittuja ja pieteetillä viimeisteltyjä aukioita, kanavan rantoja, puistoja, virkistysreittejä, katuja, laitureita ja siltoja, jotka yhdistyvät sulavaksi ja monipuoliseksi ulkotilojen sarjaksi.

“Alueen suunnittelukonseptina ja kokonaisjäsentelyn periaatteena oli kaupunkiympäristön ja luonnonympäristön limittyminen”, kertoo kohteen maisemasuunnittelusta ja kaupunkikuvasta vastaava projektipäällikkö ja vastuusuunnittelija Krista Muurinen Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:stä.

Kestävyys ja kiertotalous olivat tärkeitä tekijöitä kohteen toteuttamisessa sekä suunnittelijoille että tilaajalle, Tampereen kaupungille. Kestävänä ja kierrätettävänä luonnonmateriaalina betoni antaa asuinalueen julkisille ulkotiloille omaleimaisen ilmeensä.

Veistokselliset sillat ja kanavaranta

Ranta-Tampellan ulkoalueiden keskiössä ovat Näsijärven rantaa seuraileva ja sitä jäsentävä Kiiskisaarenpuisto sekä uusi kanava rantoineen. Uudet sillat ja kanava liittyvät ilmeeltään saumattomasti alueen maisema‐arkkitehtuuriin. Sillat nivovat Ranta-Tampellan kanavarantojen rakenteet ja ulkotilat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Ehkä vaikuttavin Ranta-Tampellan yksittäinen rakenne on kanavanranta veistoksellisine rantamuureineen. Kanavan rantamuurien näkyvät pinnat toteutettiin suurista kolmiulotteisista betonielementeistä. Reliefiaiheen ilme muuttuu vuoden- ja vuorokaudenaikojen valaistuksen mukaan.

Arkkitehti Hanna Hyvönen kertoo saaneensa innoituksen pintakuvioon veden liikkeestä. Luonnonmuotoja mukaileva kuvio toistuu ja muuntuu vesiheijastuksissa.

“Reliefin suunnittelussa lähtökohtina olivat yhtäältä koski- ja järvimiljöön luonnonmuodot, toisaalta nykybetonin tekniset ominaisuudet ja muottitekniikan mahdollisuudet.”

Reliefiaihe oli toteutettavissa hallitusti teräsmuotteja käyttäen ja elementtisaumat oli mahdollista häivyttää reliefin vapaamuotoiseen, kerrokselliseen jäsennykseen.

Tehdasolosuhteissa valmistamalla kanavaseinän elementit voitiin valaa pakkasrasituksen hyvin kestävästä betonista.

“Reliefiseinämät säilyvät veden ja sään rasituksessa parhaiten pesubetonista toteutettuina, koska runkoaineen kuluminen ei näy pesubetonissa kuten sileävalussa. Runkoaineen ja kiviaineksen värin ja raekoon valinnoilla pesubetonista luotiin totutusta poikkeavaa, raikasta pintaa”, Hanna Hyvönen kertoo.

Innostava mahdollisuus

“Tällaista kohdetta ei tule aivan päivittäin vastaan. Aluksi haastavalta vaikuttaneet monimuotoiset ratkaisut osoittautuivat kuitenkin mainiosti betonielementtitekniikalla toteutettaviksi. Voitiinhan reunamuodoiltaan mielikuvitukselliset elementit toistuvan kuvioinnin ansiosta toteuttaa sarjavalmistusta hyödyntäen järkevillä kustannuksilla”, kertoo Consolis Parman myyntipäällikkö Juhani Toivonen.

“Betoni kovettuu haluttuun muotoon, pulman aiheuttaa muottitekniikka. Ratkaisu löytyi tällä kertaa teräslevyjen leikkaustekniikasta. Yhteistyössä Hanna Hyvösen kanssa saimme pystysauman kuvion mahtumaan muottiin”, Toivonen jatkaa.

Juhani Toivosta arvelutti myös suhteellisen ohuiden elementtien toimitus työmaalle, sillä kuorielementit painavat 8–10 tonnia kappaleelta.

“Tällaisissa kohteissa tuotteiden käsittelyn turvallinen toimenpideohjeistus on kaiken a ja o.”

Elementit piti kääntää ilmassa, sillä ne toimitettiin työmaalle ideaalisen asennuksen kannalta 90 astetta väärässä asennossa.

“On todella haastavaa asentaa rinnakkain kuorielementtejä siten, että viimeinen liike on horisontaalinen”, Juhani Toivonen selvittää.

Hyvän suunnittelun ja ammattimaisen toteutuksen ansiosta kaikki sujui niin kuljetuksessa kuin asennuksessakin moitteettomasti.

Muottien uusi elämä

Ainutlaatuisten kanavamuurielementtien muottienkin kohtalo on poikkeuksellinen. Uniikit muotit valmisti forssalainen Fetek Oy. Fetekin vesileikkaustekniikkaa hallitsevat teräsleikkaajat toteuttivat kuviot ja lopuksi kaikki kuusi erilaista 3D-muottia hitsattiin valmiiksi.

Elementtien valmistuksen jälkeen Tampereen kaupunki osti muotit mahdollisesti käyttääkseen niitä myöhemmässä kohteessa. Ne saivat sitten kuitenkin uuden elämän Ranta-Tampellassa, Nyrkkäkallion kiipeilyseinän pintoina.

“Ratkaisu on luova ja hauska”, Juhani Toivonen kiittää.

“Kaikki eivät kiipeilyseinää ehkä muurielementtien muoteiksi tunnista, mutta meille asiaan perehtyneille se on mukava viittaus valmistusprosessiin.”

Kanavamuurielementtien uniikit teräsmuotit saivat uuden elämän kiipeilyseinän pintoina.

 

 

Pystymme vaikka mihin

Ranta-Tampellassa kävellessään Juhani Toivonen kertoo olevansa ylpeä betonielementtien näkyvästä roolista palkitussa kohteessa.

“Teimme 2000 neliötä ainutlaatuista ja kauniisti ympäristöönsä sopivaa reliefipintaa. Onnistuimme vaativassa tehtävässä oikein hyvin. Oli todella hienoa saada olla mukana toteuttamassa korkeatasoista ympäristörakentamista, jossa on vaatimustaso kohdallaan.”

Lue lisää Ranta-Tampellan julkisista ulkotiloista kertovasta BETONI-lehden artikkelista.

 

Artikkelin kuvat: Maanlumo