Oulun uusi yliopistollinen sairaala nousee Consolis Parman elementeillä

Oulun uusi yliopistollinen sairaala nousee Consolis Parman elementeillä

Modernit ja joustavat tilaratkaisut ovat tärkeässä roolissa Oulun yliopistollisen sairaalan OYS 2030 -uudistamisohjelmassa. Consolis Parma on elementtitoimittajana vahvasti mukana rakentamassa uutta sairaalaa.

Oulun yliopistollinen sairaala tavoittelee OYS 2030 -uudistamisohjelmalla noin miljardin euron investoinneilla työn tuottavuuden nousua 10–15 prosentilla ja toimintakustannuksiin lähes kuuden miljardin euron säästöjä 30 vuoden elinkaaren aikana. Moderneilla tilaratkaisuilla ja talotekniikalla tähdätään 40–50 prosentin säästöön rakennusten ylläpitokustannuksissa.

OYS 2030 -uudistamisohjelman ensimmäisessä vaiheessa uuteen sairaalaan rakennetaan tilat muun muassa päivystykselle, teho-osastoille, leikkaussaleille ja synnytyspalveluille.

Parma on toimittanut uuteen sairaalaan kymmenkerroksisen kokonaisuuden muodostavan A- ja B-rakennuksen, joissa on myös kaksi maanlaista kerrosta, sekä pysäköintitalo Rauhaparkin betonielementit ja yhtiö valittu myös F-rakennuksen elementtitoimittajaksi. Ensimmäistä vaihetta rakentaa kaksi allianssia, joista A-rakennuksen allianssi käynnistyi ensimmäisenä.

A-rakennuksen tavoitebudjetti on noin 265 miljoonaa euroa ja laajuus noin 58 700 bruttom2.

NCC Suomi Oy on urakoitsijana rakennus A:n ja myöhemmin käynnistyneen rakennus F:n allianssissa.

”A-rakennukseen asennettiin puolentoista vuoden aikana noin 7 000 elementtiä. Olemme hieman edellä aikataulusta ja pystymme luovuttamaan ensimmäiset viisi kerrosta aikataulun mukaisesti tilaajalle”, projekti-insinööri Kalle Aalto NCC:ltä kertoo.

Sisätyöt jatkuvat vielä viidessä ylimmässä kerroksessa.

Laatu, toimitusvarmuus ja yhteistyö korostuvat

”Tällaisessa suuressa allianssihankkeessa toimittajien laatu ja toimitusvarmuus korostuvat hinnan rinnalla. Yhteistyön on toimittava ehdottomasti myös logistiikan osalta. Parman valinta myös F-talon elementtitoimittajaksi kertoo osaltaan siitä, miten paljon helpompaa on toimia, kun koko rungon elementit pilareista ja palkeista seiniin ja laattoihin saa samalta toimittajalta”, Kalle Aalto sanoo.

Hän korostaa, että suunnittelijat ovat olleet mittavan sairaalahankkeen etenemisen kannalta tärkeässä roolissa. Näin tehdas saa tarvitsemansa suunnitelmat ajoissa, jotta tarvittavat raaka-aineet voidaan tilata tuotteiden valmistusta varten.

F-rakennuksen julkisivuelementtien alaosassa on tummanharmaa uritettu betoni, josta tehtiin useita malleja.

”Etsimme yhdessä arkkitehdin ja Parman tuotannon kanssa erilaisia vaihtoehtoja ja ratkoimme asioita yhdessä. Uritettuihin elementteihin löytyi hyvä muottitekniikka, joka mahdollisti urituskuvion teollisen valmistamisen. A-rakennuksessa käytetyt teräspalkit vaihdettiin F-rakennuksessa pääosin jännebetonipalkkeihin, koska teräksen hinta on noussut hyvin voimakkaasti”, Kalle Aalto kertoo.

“Etsimme yhdessä arkkitehdin ja Parman tuotannon kanssa erilaisia vaihtoehtoja ja ratkoimme asioita yhdessä.”

Kalle Aalto, projekti-insinööri, NCC

Elementtien tiedot mallissa havainnollisesti eri värein

Aallon mukaan allianssihankkeessa on ollut tärkeää, että Parma on toimittajana ollut aktiivisesti ideoimassa ratkaisuja, joilla mittava ja vaativa hanke saadaan etenemään sujuvasti.

F-rakennus on noin neljänneksen pienempi kuin A-rakennus.

”C-rakennus on samaa kokoluokkaa F-rakennuksen kanssa ja se käynnistyy F-rakennuksen jälkeen. Siinä meillä on toimiva sairaala aivan seinän takana leikkaussaleineen. Työturvallisuus ja tärinämittaukset korostuvat. Myös logistiikka on vielä vaativampi järjestää kuin A-rakennuksessa, koska kirurgian ja avohoidon on pystyttävä koko ajan toimimaan normaalisti ja asiakkaiden kulkeminen on yhdistettävä turvallisesti raskaan työmaaliikenteen kanssa”, Aalto sanoo.

Kalle Aalto kertoo, että Oulun uuden sairaalahankkeen yhteydessä pilvipalvelussa toimivaa Parman projektikeskusta on kehitetty entistä havainnollisemmaksi yhdistämällä elementtien tiedot rakennuksen tietomalliin.

”Oulun uuden sairaalahankkeen yhteydessä pilvipalvelussa toimivaa Parman projektikeskusta olemme kehittäneet havainnollisemmaksi yhdistämällä sen elementtien tiedot rakennuksen tietomalliin, jossa elementtien suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen eteneminen on nähtävissä kertasilmäyksellä eri väreillä rakennuksen tietomallista. Tämä helpottaa työnsuunnittelua ja auttaa reagoimaan muutoksiin hyvissä ajoin”, Kalle Aalto sanoo.

Runkoratkaisu selkeä ja tilat muunneltavia

B-rakennuksen tavoitebudjetti on noin 375 miljoonaa euroa ja laajuus noin 58 900 bruttom2. B-rakennuksen yhteydessä on 15 000 bruttom2:n pysäköintitalo.

”Rakennukselle laadittu käyttö- ja muuntojoustosuunnitelma on asettanut eritasoisia vaatimuksia elementtirungon toteutukselle eri tiloissa. Kokonaisuutena runkoratkaisu ja tilajako kerroksissa ovat hyvin selkeitä ja joustavasti muunneltavia. Esimerkiksi julkisivuelementeissä ikkunanauhan alapuolinen osa on betonia ja kevytrakenteisessa nauhaosassa ikkunoiden paikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa”, B-rakennushankkeen allianssin projektipäällikkö Markus Pöllä Skanska Talonrakennus Oy:stä sanoo.

Sisävalmistusvaiheessa olevaan rakennukseen asennettiin viimeisiä julkisivuelementtejä kesäkuun alussa työn aikaisten nostoaukkojen kohdille.

”Pääosin elementtiasennukset saatiin valmiiksi jo vuosi sitten. Toimitukset ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä ja runkovaiheessa onnistuttiin kirimään hankkeen varsin haasteellista aikataulua”, Markus Pöllä sanoo.

”A-ja B-allianssien runkovaiheet toteutettiin osittain limittäin ja rakennustöitä tehdään vieri vieressä. Käytössä on ollut suhteellisen pieni logistiikka-alue, joten kahden työmaan työturvallisuusasiat ja elementtikuljetuksetkin on pitänyt suunnitella ja sovittaa yhteen yhteistyössä”, Pöllä jatkaa.

Aivan B-rakennuksen vieressä on myös toiminnassa oleva sairaala leikkaussaleineen.

”Potilasturvallisuus on ollut tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, ja siksi kaikkien työmaan toimintojen yhteensovittaminen toimivan sairaalan kanssa on ollut kahden allianssin keskinäisen yhteistyön rinnalla hyvin tärkeää”, Markus Pöllä sanoo.

 

Artikkelin kuvat: @OYS2030 uudistamisohjelma