Seis CO2! Ryhdy ilmastosankariksi ja puolita ekopainosi

Seis CO2! Ryhdy ilmastosankariksi ja puolita ekopainosi

Rakentamisen päästöt pitäisi vähintään puolittaa vuoteen 2035 mennessä. Kun siirrytään fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan ja rakennusten energiatehokkuus paranee kohinalla, samalla varsinaisen rakentamisvaiheen suhteellinen osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä paisuu koko ajan. Ratkaisun avaimet ovat onneksi käsissäsi! Ota tulevana ilmastosankarina selvää, mistä päästöjen keventäminen ja ”CO2-paasto” seuraavassa hankkeessasi kannattaa aloittaa.

Tarkastellaan aluksi ihan raakaa dataa. Allaoleva grafiikka havainnollistaa keskimääräisen betonirakenteisen asuinkerrostalon päästöjen jakautumisen vuonna 2021 YIT:n laskelmien perusteella. Rakentamisvaiheen päästöt vastaavat jo lähes puolta rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä ja valtaosa (87 %) rakentamisvaiheen päästöistä on peräisin materiaaleista. Siksi juuri materiaalien valinnassa piileekin ilmastosankaruutesi avain.

YIT:n ”2021 indeksitalossa” materiaaliperäisistä ilmastovaikutuksista hieman yli puolet (57 %) muodostuu rakennuksessa ja sen perustuksissa käytettävästä betonista ja betonielementeistä. Betonielementtirunko vastaa niin ikään reilua puolta (57 %) kaikista betoniperäisistä päästöistä perustusten ja muun rakennuksessa käytetyn betonin vastatessa loppuja noin 43 prosenttia.
Kun betonielementtirungon elementit vaihdetaan Parman vähähiilisiin tuotteisiin, voidaan betonielementtirungon päästöt lähes puolittaa (-46 %). Tämä tarkoittaa peräti 13 prosentin kevennystä rakennuksen rakentamisvaiheen kokonaispäästöistä!

Aloita CO2-paasto jo tänään ja pukeudu ilmastosankarin viittaan!

YIT:n päätös siirtyä käyttämään asuntotuotannossaan Parman vähähiilisiä ontelolaattoja perustuu tutkittuun tietoon, jota oheinen animaatio havainnollistaa. Vähähiilisiin ontelolaattoihin siirtyminen tarkoittaa YIT:n asuntotuotannossa noin neljän miljoonan kilon hiilidioksidipäästövähennystä vuositasolla.

”Moni tekijä ajaa rakentamista kohti hiilineutraaliutta. Tiukentuva lainsäädäntö, Pariisin ilmastosopimus ja yritysten omat ilmastotavoitteet asettavat raameja niille toimenpiteille, joita toimialalla nyt tehdään. Myös kiinteistösijoittajat ovat alati kiinnostuneempia kestävyydestä ja vastuullisesti toteutettujen kiinteistöjen tuotto-odotukset ovat normaalitason kiinteistöjä korkeammat”, sanoo YIT:n kaupunkikehityksestä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Juha Kostiainen.

”Rakentamisessa jokaisen hankkeen läpimenoaika on edelleen kriittinen tekijä projektin taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi. Vähähiilisillä esivalmistetuilla rakennusosilla on erinomaiset edellytykset toimia suunnannäyttäjänä työmaavaiheen materiaaliperäisten päästöjen vähentämisessä ilman aikatauluvaikutuksia. Tähän tosiasiaan liittyy päätöksemme siirtyä Parman vähähiilisiin ontelolaattoihin asuntotuotannossamme”, Kostiainen jatkaa.

Tässä ovat aseesi päästöjä vastaan. Tutustu vähähiilisiin tuotteisiimme:

Parman vähähiiliset ontelolaatat

Parman vähähiiliset seinäelementit

Parman vähähiiliset runkoelementit

 

Ota yhteyttä, niin pannaan stoppi päästöille jo seuraavassa hankkeessasi: