Kemin biotuotetehdas etenee puolen tunnin tarkkuudella

Kemin biotuotetehdas etenee puolen tunnin tarkkuudella

Jättimäisen Kemin biotuotetehdasprojektin runkorakenteiden asennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja valmistuvat valtaosaltaan kuluvan vuoden heinäkuussa. Consolis Parman toimitus- ja asennusvastuulla on valtaosa yhteensä kahdentoista tehdasrakennuksen betonielementtirungosta.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojekti on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Arvoltaan 1,85 miljardin euron suuruisena se on myös Suomessa käynnissä olevista rakennusprojekteista mittavin. Vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla valmistuva tehdas tulee toimimaan täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Se tulee olemaan myös merkittävä uusiutuvan biosähkön tuottaja 2,5 prosentin osuudellaan Suomen kokonaissähköntuotannosta.

Viisi vuotta sitten valmistuneeseen Äänekosken biotuotetehtaaseen verrattuna Kemin biotuotetehdas on kooltaan suurempi. Metsä Fibre Oy:n rakennuspäällikkö Eelon Lappalaisen mukaan Kemissä rakentaminen on Äänekosken tehdashankkeeseen verrattuna siinä mielessä vaativampaa, että maaperä on heikommin kantavaa ja kohde sijaitsee pohjoisessa Perämeren rannalla.

”Tämän seurauksena tuuli- ja lumikuormat ovat Kemissä Äänekoskea olennaisesti suurempia. Kun rakennukset vielä ovat hieman erilaisesta prosessitekniikasta johtuen leveämpiä, runko on suhteellisesti vielä järeämpi”, Lappalainen toteaa.

Parma toimi betonielementtien keskeisenä valmistajana jo Äänekoskella, kuten toimii myös Kemissä.

”Molemmissa hankkeissa mukana olleena voin todeta, että elementtitoimittajan vastuut tuotteidensa laadusta ja työturvallisuudesta omia tuotteita asennettaessa on viety entistäkin pidemmälle. Tämä on tietenkin hyvä ja äärimmäisen tärkeä asia, kun meillä on työmaalla lähes 50 asentajaa, jotka työskentelevät jopa 30 metrin korkeudessa”, kertoo Parman myyntipäällikkö Hannu Hieperi.

Työturvallisuutta ja laatua seurataan työmaalla sekä kokonaisuuden kannalta että jokaisessa osaurakassa erikseen. Betonielementtiurakoita on yhteensä 15 kappaletta, joista Parma toteuttaa 13. Ensimmäisenä käynnistyivät rakennustyöt massatehtaalla, turbiinirakennuksessa ja haihduttamossa sekä kaustistamorakennuksessa. Elementtitoimitukset näihin rakennuksiin alkoivat viime heinäkuussa ja saatiin päätökseen joulukuussa. Heti tämän jälkeen olivat vuorossa prosessilaitetoimitukset, jotka ovat edelleen näissä rakennuksissa käynnissä samalla, kun elementtirunko nousee muihin tehtaan rakennuksiin.

Betonielementtejä kuudelta tehtaalta

Lähes 20 000 betonielementistä on tähän mennessä asennettu noin 10 000 eli runsas puolet. Projektissa on mukana kuusi Consolis Parman tehdasta eri puolilla Suomea. Niistä viisi eli Haapaveden, Haukiputaan, Uuraisten, Iisalmen ja Oulun Korvenkylän tehtaat ovat hankkeessa mukana kokoaikaisesti kukin erikoistuen tiettyihin elementtityyppeihin. Esimerkiksi Iisalmen tehdas valmistaa kuivaamo- ja kuorimorakennuksissa tarvittavat 30 metriä korkeat, enimmillään 90 tonnia painavat jättimäiset pilarit. Samojen rakennusten pääkannattajina toimivat, jänneväliltään 45-metriset HI-palkit ovat puolestaan Oulun ja Vihdin Nummelan tehtaan tuotantoa.

”Logistiikka on luonnollisesti aivan keskeinen onnistumisen osatekijä. Näin isot elementit vaativat erikoiskuljetuksen, jonka muiden toimitusten tapaan on oltava täsmällisesti paikalla. Ajoituksen tarkkuus on jopa puoli tuntia. Pyrimme lähtökohtaisesti suunnittelemaan asennukset niin, että kukin elementti saadaan asennuspaikalle suoraan kuormasta. Jos ei aina aivan näin ihanteellisesti logistinen ketju menekään, niin työmaan tuntumassa on sopivasti varastointitilaa käytettäväksi ennen seuraavaa asennusta”, Hieperi kertoo.

Itsestään selvä käytäntö hankkeessa on tietomallin hyödyntäminen niin tehdastuotannossa ja rakennesuunnittelussa kuin myös työmaalla. Tässä hankkeessa mallinnuksen käyttö on edennyt aiempaa pidemmälle: arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tietomalli on siirrettävissä suoraan Parman tuotantojärjestelmään, mikä tehostaa toimintaa ja vähentää virhemahdollisuuksia entisestään.

”Helposti siinä säästyy jopa viiden ihmisen kokopäiväinen työpanos, kun ei tarvitse enää näpytellä joka elementin tietoja järjestelmään”, Hieperi laskee.

“Tavallista tärkeämpi vaikutus oli sen arvioimisella, miten luotettavasti ja oikea-aikaisesti tarjoaja pystyy toimittamaan tarvittavat määrät elementtejä”

Eelon Lappalainen
Rakennuspäällikkö, Metsä Fibre

Työmaan ammattitaito korostuu

Eelon Lappalainen kertoo olleen jo projektin alussa selvää, että vain riittävän suuret toimijat voivat selvitä näin mittavasta toimituskokonaisuudesta. Tarjouskilpailuun saatiin kuitenkin useita hyviä tarjouksia.

”Hinta ja tekninen kyvykkyys olivat luonnollisesti tärkeitä tekijöitä valinnassa, mutta tavallista tärkeämpi vaikutus oli sen arvioimisella, miten luotettavasti ja oikea-aikaisesti tarjoaja pystyy toimittamaan tarvittavat määrät elementtejä”, hän toteaa.

Kemin biotuotetehtaan elementtitoimituksessa Consolis Parma vastaa paitsi valmistamiensa betonielementtien asennuksesta myös jännebetonirakenteiden suunnittelusta. Kuorimon ja kuivaamon 45-metriset HI-palkit kuuluvat näistä vaativimpiin. Muut elementit ovat hankkeen päärakennesuunnittelijan AFRY Finlandin suunnittelemia.

”Luonnollisesti meidän on valmistajana ja asennuksesta vastaavana oltava tiiviissä yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa kaikissa runkorakenteissa. Toimituskokonaisuuteemmehan kuuluu myös teräsjäykisteitä sekä elastisia saumauksia.”

Asennusvauhti on kuluvan kevään aikana noin 160 elementtiä päivässä. Siksi on luonnollista, että toimitusten on oltava täsmällisiä ja virheettömiä ja asennusjärjestyksen suunnittelu huolellista.

”Meillä on onneksi erittäin kokenutta henkilöstöä työmaalla. Tämä yhdistyneenä kokemukseemme toisesta lähes saman kokoluokan hankkeesta on auttanut onnistumaan”, Hannu Hieperi toteaa.

 

Artikkelin kuvat: Metsä Group, käyttölupa myönnetty