PARMAinfo 2/2020: Kestävää rakentamista vai kestävyysvajetta?

PARMAinfo 2/2020: Kestävää rakentamista vai kestävyysvajetta?

Pääkirjoitus: Iskeekö kestävyysvaje suomalaiseen rakentamiseen?

Kestävällä rakentamisella on alati kasvavaa kysyntää. Termillä tarkoitetaan rakennustoimintaa, jossa huomioidaan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristötekijät. Kestävän rakentamisen tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaasti viihtyisiä, toimivia ja turvallisia asuin- ja työympäristöjä sekä pitkäikäisiä, mahdollisimman vähän huoltoa ja korjausta tarvitsevia rakennuksia ja rakennelmia.

Rakentamisen ohjaus tuntuu kuitenkin murentavan perustuksia kestävän rakentamisen alta. Esimerkkinä tästä ovat kilpailua vääristävät tuet ja viranomaisohjaus, joilla rakennusmateriaalit asetetaan eriarvoiseen asemaan vailla kestävän rakentamisen faktoihin pohjautuvia perusteita.

Maailman vanhimmat rakennukset ovat kivirakenteisia. Ne ovat tuhansia vuosia vanhempia kuin muista materiaaleista valmistetut rakennukset. Jo tämän perusteella voi todeta, että kivirakennus kestää. Nykyajan kivi on betonia, joka on maailman yleisin ihmisen valmistama materiaali. Syyt betonin käytön yleisyyteen ovat edellä kuvatuissa kestävän rakentamisen kulmakivissä.

Betoni- ja kivirakentaminen työllistää Suomessa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Runkomateriaalin vaihtamisella toiseen ei käytännössä ole työllisyysvaikutuksia. Toiselle toimialalle syntyvä työpaikka vähentää työpaikan toiselta toimialalta. Tämän osoittaa hyvin myös Pellervon taloustutkimuksen työllisyysvaikutuksia koskeva raportti.

Betonin ympäristövaikutusten osalta Suomessa tehdään uraauurtavaa tutkimustyötä. Kioton sopimuksen jälkeen betonin ympäristökuormaa on kyetty leikkaamaan selvästi yli viidenneksen. Työ rakennusvaiheen ympäristövaikutusten pienentämiseksi jatkuu, mutta oleellista on tehdä ympäristövaikutusvertailut elinkaaren aikaisten päästöjen osalta. Ruotsin VTT:n tekemä tutkimus osoittaa, että betoni pärjää tässä elinkaarivertailussa erinomaisesti.

Perustetaan päätökset tutkittuun tietoon ja rakennetaan kestävästi.

 

Pysäköintitalo ratkaisee parkkiongelmat Rykmentinpuistossa

Rykmentinpuisto on uusi rakenteilla oleva kyläkaupunkialue Tuusulassa. Alueella järjestetään tulevana kesänä myös asuntomessut. Asuntotonteille pysäköinnin sijaan yhtenä ratkaisuna on erillinen pysäköintitalo. Consolis Parma toimittaa Tuusulan Masi -parkkitalon rungon avaimet käteen -periaatteella.

Lue lisää

 

Jätkäsaaren koulu on Vuoden 2019 betonirakenne

Jätkäsaaren peruskoulu palkittiin Vuoden 2019 betonirakenteena. Betonikouluun päädyttiin pitkäaikaiskestävyyden perusteella. Kohteen runkoelementit on valmistettu Consolis Parman Haapaveden ja Iisalmen tehtailla.

Lue lisää

 

Betoni-näyttely yllättää Dipolissa

Betoni-Concrete -näyttely ravistelee perinteisiä käsityksiä ja esittelee betonia, sen valmistusta, tutkimusta ja käyttöä sekä alan opetusta insinöörien, arkkitehtien, muotoilijoiden ja taiteilijoiden näkökulmista. Suuntaa siis Dipoliin!

Lue lisää

 

Kivi kestää ja kiertää

Betoni on kestävä materiaali myös kierrätettynä. Suomessa on tarjolla runsaasti sekä uutta kiviainesta että kierrätettyä betonimursketta , joka on usein neitseellistä materiaalia edullisempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Lue lisää