PARMAinfo 12/2020: Parman vähähiilinen ontelolaatta nipistää päästöistä yli 40 prosenttia

PARMAinfo 12/2020: Parman vähähiilinen ontelolaatta nipistää päästöistä yli 40 prosenttia

Pääkirjoitus: Vähähiilisessä rakentamisessa sanoista tekoihin

Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta on rakentajien vastaus Suomen vuoteen 2035 mennessä tavoittelemaan hiilineutraaliuteen. Tiekartan mukaan Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä noin viisi prosenttia aiheutuu rakennusmateriaaleista. Valtaosa rakennusten päästöistä syntyy vielä tänään niiden käytön aikana kulutettavasta energiasta. On kuitenkin selvää, että myös rakennuksen rungoissa käytettyjen rakennusmateriaalien osalta on nyt tartuttava hiilihärkää sarvista, jotta tulevaisuudessa korostuvan rakennusvaiheen päästöjä saadaan leikattua.

Kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti tavoittelemme päästöjemme vähentämistä viidellä prosentilla vuosittain. Tämä tarkoittaa ympäristövaikutustemme puolittamista vuoteen 2035 mennessä. Koska selvästi suurin osa päästöistämme aiheutuu raaka-aineiden käytöstä, ohjaamme päästövähennystykistömme tulivoimaa nyt vähähiilisten betonituotteiden kehittämiseen.

Tällä viikolla markkinoille tuomamme vähähiiliset ontelolaatat on Parman oma lähtölaukaus vähähiilisemmän rakentamisen puolesta. Ontelolaatta on jo sellaisenaan varsin materiaalitehokas ja luonnonvaroja säästävä tuote. Vähähiilisten ontelolaattojen ympäristöystävällinen valmistustekniikka leikkaa päästöjä entisestään ja vähentää esimerkiksi kerrostalorakentamisen ympäristövaikutuksia merkittävästi.

Laadukkaan suomalaisen asumisen ja työnteon perustana tulee olla kestävät rakennukset ja toimiva infrastruktuuri. On tärkeää, että rakentamisen ohjauksessa otetaan huomioon rakennetun ympäristömme koko elinkaari ja luodaan alan eri toimijoille edellytykset kehittää ympäristöystävällistä, kestävää rakentamista yhdessä ja materiaalineutraalisti.

Hiilipihi rakentaminen on kova juttu!

 

Vähähiilisillä ontelolaatoilla päästöt alas

Consolis Parma tuo markkinoille vähähiiliset ontelolaatat, jotka pienentävät hiilidioksidipäästöjä yli 40 prosenttia. Uusi laattatuotesarja on osa yhtiön kestävän kehityksen strategiaa, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä viisi prosenttia joka vuosi.

Lue lisää

Kuopion taidelukioon betonielementtirunko

NCC Suomi Oy on tilannut Kuopion ydinkeskustaan rakennettavan uuden taidelukio Lumitin betonielementit Consolis Parmalta. Arkkitehtikilpailuun perustuvassa toteutusratkaisussa betonia jää myös näkyviin paljon.

Lue lisää

Ontelolaatastojen mallinnusohje päivitetty

Mallintavaa suunnittelua koskeva ohjeistus löytyy verkkosivuiltamme nyt omasta osiostaan. Mallintava suunnittelu -sivulta on ladattavissa toimialan yhteinen ohje, päivitetty versio ontelolaatastojen mallinnusohjeestamme sekä Parman käyttämät ontelolaattaprofiilit.

Lue lisää