Ukrainan sodan vaikutukset hintoihin

Ukrainan sodan vaikutukset hintoihin

Ukrainan ja Venäjän välisen sodan pitkittymisellä tulee todennäköisesti olemaan vaikutuksia Consolis Parman (Parma Oy) toimituksiin. Sotatila on aiheuttanut ns. ylivoimaisen esteen, mihin yhtiö ei voi vaikuttaa. Energian ja pääraaka-aineiden voimakkaat hintamuutokset aiheuttavat myös hintojen korotuksia, joiden osalta noudatetaan sopimusten mukaisia ehtoja ja indeksisidonnaisuuksia.

Consolis Parman tarjouksissa ja toimitussopimuksissa hinnat perustuvat tarjouspäivän kustannustasoon ja sopimuksissa on määritelty hintasidonnaisuutta koskevat ehdot ja indeksisidonnaisuudet. Sotatila aiheuttaa sellaisia merkittäviä kustannusmuutoksia, joihin yhtiö ei ole voinut etukäteen varautua.

”Sotatila aiheuttaa pitkittyessään merkittäviä saatavuusongelmia. Polttoaineiden hinnannousu on nopein ja meille kaikille näkyvin esimerkki hinnanmuutoksesta, mikä vaikuttaa jo nyt betonielementtien kuljetuskustannuksiin”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

”Myös terästen hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun ja terästen saatavuusongelmat ovat todennäköisiä. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme asiakas- ja projektikohtaisesti viipymättä sopimuskohtaisista hintavaikutuksista”, Tuukkala jatkaa.

”Epävakaa tilanne vaatii nyt tiivistä yhteistyötä ja ymmärrystä kaikilta. Toivomme tietenkin edelleen nopeaa ja rauhanomaista ratkaisua sodan osapuolten välille”, Tuukkala päättää.

Consolis Parman aikaisemmin julkaisema uutinen sodan vaikutuksista betonielementtien toimituksiin löytyy täältä.

Parman myynnin yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Lisätietoja:

Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja, Consolis Parma
p. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com