Consolis Parma mukana Työsuojelupäivillä Tampereella

Consolis Parma mukana Työsuojelupäivillä Tampereella

Consolis Parma on mukana Työterveyslaitoksen järjestämässä Työsuojelupäivät-seminaarissa Tampereella tiistaina 9.1.2024. Tämän vuosittain järjestettävän tapahtuman tarkoituksena on tehdä työsuojelusta entistäkin parempaa ja vaikuttavampaa.

Ihmisten terveys ja turvallisuus on Parmalla ja koko Consolis-konsernissa etusijalla ja se koskee kaikkia liiketoiminnan osa-alueita. Kenenkään ei pitäisi satuttaa itseään yhtiön toimipaikoilla tai työmailla. Tavoitteena on ankkuroida Nolla tapaturmaa -kulttuuri vallitsevaksi tavaksi toimia.

Työterveyslaitoksen järjestämässä Työsuojelupäivät -seminaarissa Parman asiantuntijat, turvallisuuspäällikkö Anna Laksio ja tehdaspäällikkö Saila Janhunen, kertovat yhtiön turvallisuuden parantamisesta yhdessä betoniteollisuuden turvallisuuskilpailun arvioinneista vastaavan Tapaturva Oy:n toimitusjohtaja Juha Merjaman kanssa tiistaina 9.1.2024 pidettävällä luennolla.

”Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Työsuojelupäivillä haluamme haastaa työsuojelun ja -turvallisuuden parissa toimivia henkilöitä ajattelemaan työsuojelua modernilla tavalla. Työsuojelu on huolenpitoa itsestä, työkavereista välittämistä ja vastuuta työstä”, sanoo Työsuojelupäivien suunnittelusta vastaava tuotepäällikkö Mika Liuhamo Työterveyslaitokselta.

”Parman ja betoniteollisuuden pitkäjänteinen työ turvallisuuden parantamiseksi on hieno esimerkki toimialan yhteisen asian eteenpäinviemisestä. Vaikka kyseessä on äärimmäisen vakava aihe, voidaan ihmisten terveyttä ja turvallisuutta edistää myös koko toimialaa innostavan työturvallisuuskilpailun avulla. Tämänkaltaiset yritys- ja toimialatason käytännön toimenpiteet antavan varmasti paljon ajateltavaa seminaarimme osallistujille”, Liuhamo jatkaa.

Vuosittaiset Työsuojelupäivät järjestetään tänä vuonna Tampereella 9.-10.1.2024.

Turvallisuus jokaisen työntekijän sydämenasiaksi

Parmalla aloitettiin johdonmukaiset toimenpiteet terveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi jo parisenkymmentä vuotta sitten. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien tapaturmataajuutta kuvaava suhdeluku on pudonnut murto-osaan lähtötasosta. Viime vuonna tämä taajuusluku painui jo alle kolmeen (miljoonaa työtuntia kohden). Yhtiön Kotkan elementtitehdas on voittanut toimialan turvallisuuskilpailun jo kolme kertaa.

”Betoniteollisuuden turvallisuuskilpailu sai yli 15 vuotta sitten alkunsa toimialan yritysjohtajien ajatuksesta kehittää alan työturvallisuutta kilpailun avulla. Tapaturva valittiin tuolloin hoitamaan kilpailua ja tuomarointia. Varsinainen kehittäminen alkoi siitä, että ensin piti vakuuttaa organisaatioiden päättäjät kehitystyön järkevyydestä. Tänään voin ilokseni todeta, että muutos näkyy kaikissa yrityksissä ja kaikissa henkilöstöryhmissä. Sitoutuminen on edennyt yksilötasolle”, kertoo toimitusjohtaja Juha Merjama Tapaturva Oy:sta.

”Tärkeimmät turvallisuusmittarit ja Kotkan tehtaan saavutukset osoittavat, että määrätietoinen panostus työturvallisuuteen näkyy myös tuloksissa. Pitkällä aikavälillä tulosten kehittyminen kertoo siitä, kuinka pitkäjänteistä ja sitoutunutta työtä turvallisuuden parantaminen vaatii”, sanoo Parman turvallisuuspäällikkö Anna Laksio.

”Positiivisen kehityksen varmistaminen edellyttää jokaisen osallistumista ja sitoutumista turvallisuustyöhön. Keskustelemme päivittäin inhimillisistä riskeistä ja siitä, miten jokainen voi vaikuttaa turvallisuuteen havainnoimalla ja keskustelemalla siitä”, päättää tehdaspäällikkö Saila Janhunen Parman Kotkan tehtaalta.

Lue lisää Parman vastuullisuustyöstä täältä.

 

Lisätietoja:

Anna Laksio, turvallisuuspäällikkö, Consolis Parma
puh. 050 545 0260
anna.laksio@consolis.com

Saila Janhunen, tehdaspäällikkö, Consolis Parma
puh. 040 637 3659
saila.janhunen@consolis.com

Juha Merjama, toimitusjohtaja, Tapaturva
puh. 040 752 5247
juha.merjama@tapaturva.fi

Mika Liuhamo, tuotepäällikkö, Työterveyslaitos
puh. 040 503 9159
mika.liuhamo@ttl.fi