Ympäristöseloste: TB-Suorakaidepilari

Ympäristöseloste pätee pilaripoikkileikkauksille: 537*494 mm2, 280*280 mm2, 380*380 mm2, 480*480 mm2, 580*580 mm2. Se kattaa Parman kaikki kyseisiä tuotteita valmistavat tehtaat.

Ympäristöseloste on esitetty poikkileikkaukselle 537*494 mm2 ja pituudeltaan 7,52 m mittaiselle pilarille. Koska arvo on annettu betonikuutiometriä kohden, voidaan sitä käyttää eri poikkileikkauksille, kunhan huomioidaan pilarin todellinen tilavuus.

CO2-ekv -päästöt betoni-m3 kohden. Taulukon arvo sisältää vaiheiden A1…A3 päästöt.

Lataa ympäristöseloste (pdf)