Tie Särkänniemeen käy Parman tukimuurielementtien ylitse

Tie Särkänniemeen käy Parman tukimuurielementtien ylitse

Tampereen kaupunkiseutu on yksi maamme suurista kasvukeskuksista ja sen kaupunkiympäristöä kehitetään suunnitelmallisesti. Kahden suuren järven kainalossa sijaitsevan kaupungin tunnusmerkkeihin kuuluvat jalankulkijoille ja pyöräilijöille suunnatut rantareitit. Parhaillaan työn alla olevalla Mustalahden alueella päädyttiin tukimuurien rakentamisessa elementtivaihtoehtoon.

Särkänniemen huvipuisto on Tampereen tunnetuin matkailukohde ja se kytkeytyy tulevaisuudessa yhä tiiviimmin Tampereen keskustaan. Yksi osa tätä kaupunkikehittämistä on sujuva rantareitti keskustasta huvipuistoon Kortelahden yli rakennettavine kävelysiltoineen. Tukimuurielementit osoittautuivat Parman oman vaihtoehtosuunnittelun avulla toimivimmaksi ratkaisuksi rantakaistaleen muurien rakentamiseen.

”Vaikka kohde ei ole kovin suuri, niin rakentamisolosuhteet ovat ankarat. Ranta-aluetta piiskaavan tuulen ja kovan aallokon takia paikallavalut olisivat tässä projektissa olleet varsin työläät. Päädyimme Parman tarjoamaan kustannustehokkaaseen elementtivaihtoehtoon erityisesti sujuvan rakentamisen mahdollistamiseksi”, sanoo työmaapäällikkö Henna Patinen Kiviset Oy:sta.

”Elementtivaihtoehdon takia pääsimme myös tekemään täyttöjä nopeasti ja ennen kuin viimeisetkin tukimuurit olivat paikallaan. Parman oma suunnittelu ratkaisi kotisatamalaitureiden kohdalla käytettävien elementtimuurien toteutuksen hienosti”, Patinen jatkaa.

Avainroolissa Viiden tähden keskustan infrarakentamisessa

Tampereen keskustaa uudistetaan kaupunginhallituksen hyväksymän keskustan kehittämisohjelman mukaisesti ja kaupunkistrategiaa toteuttaen. Kehittämistyötä on vuodesta 2011 saakka koordinoinut, edistänyt ja toimeenpannut Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.

Parma on ollut mukana useissa Tampereen kehittämistä tukevissa rakennushankkeissa. Yhtiö on toiminut ennen Mustalahden projektia betonielementtien toimittajana mm. Kansi ja Areena -hankkeessa, Rantatunnelissa, Tornihotellin rakentamisessa ja monissa muissa kaupunkikuvaa uudelleen piirtävissä projekteissa.

”Elementtien käyttöä puolsivat tässä hankkeessa myös laatu- ja aikataulutekijät. Riskien hallinnan kannalta elementtien valmistus tehdasolosuhteissa oli tästäkin näkökulmasta täysin oikea ratkaisu”, Henna Patinen päättää.

”Joka viides rakentamisessa käytetty euro kohdistuu Suomessa infrahankkeisiin. Tämä Mustalahden projekti on Rantatunnelin ohella erinomainen esimerkki siitä, miten infrarakentamista on Tampereella sujuvoitettu betonielementtejä käyttämällä”, sanoo myyntipäällikkö Miika Mannila Parmalta.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja:
Miika Mannila, myyntipäällikkö, Consolis Parma
puh. 040 844 3317
miika.mannila@consolis.com

Henna Patinen, työmaapäällikkö, Kiviset Oy
puh. 050 537 0401
henna.patinen@kiviset.fi