Teknologiajohtaja Juha Rämö sai kutsun #BuildingLife-lähettilääksi

Teknologiajohtaja Juha Rämö sai kutsun #BuildingLife-lähettilääksi

World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Consolis Parman teknologiajohtaja Juha Rämö on nyt yksi kampanjan lähettiläistä.

Rakennetun ympäristön parhaat päästövähennyskeinot tulee ottaa nopealla aikataululla laajasti käyttöön, jotta Suomen hiilineutraalisuustavoitteet voidaan saavuttaa. #BuildingLife -hankkeen keskeisenä tavoitteena on määrittää kunnianhimoiset välitavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet alan eri toimijoille matkalla kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä.

”BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeisiksi ilmastotavoitteiksi”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Nousiainen Green Building Council Finlandilta.

”Hyvää yhteistyötä toimialan ilmastovaikutusten vähentämiseksi on tehty jo paljon. Parma on lähtenyt tässä työssä ripeästi liikkeelle. On hienoa saada Juha mukaan toimintaohjelman kehittämiseen ja #BuildingLife -kampanjan lipunkantajaksi”, Nousiainen jatkaa.

Vastuullisuusohjelma antaa raamit Parman ilmastotyölle

Consolis Parman vastuullisuusohjelma PARMA Concrete CareTM määrittelee puitteet yhtiön määrätietoiselle kehitystyölle sisältäen sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuullisuuden.

”Tavoitteenamme on puolittaa hiilidioksidipäästömme vuoteen 2035 mennessä. Välitavoitteina tämä tarkoittaa viiden prosentin päästövähennystä vuosittain. Toimialan yhteiset kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan konkretialla, avoimuudella ja yhteistyöllä. #BuildingLife -hanke on erinomainen esimerkki niistä”, sanoo Consolis Parman teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Rakennetun ympäristön ja rakennusten koko elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on niin tärkeää, että kaikki alan toimijat on saatava siihen mukaan. On etuoikeus edustaa kestävää ja vastuullista betoniteollisuutta hankkeessa, jonka tavoitteet ovat täysin yhtenevät omiemme kanssa”, Rämö jatkaa.

Lue lisää #BuildingLife -kampanjasta täältä ja PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelmasta täältä.

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
puh. 020 577 5526
juha.ramo@consolis.com

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland
puh. 040 525 8440
mikko.nousiainen@figbc.fi