Toimitilat, 2014

Hotelli Torni, Tampere

Hotelli Torni Tampere on Suomen korkein hotelli.

Rakennuksen korkeus on 88 metriä. Rakennuksen julkisivut vaihdettiin hankevaiheessa teräksestä betonielementeiksi logistisista syistä. Korkean rakennuksen julkisivuelementteihin on integroitu terästehosteita ja ikkunat on asennettu elementteihin valmiiksi tehtaalla.

”Betonisilla sandwich-elementeillä julkisivusta saadaan kerralla valmis ja julkisivu toimii samalla myös jäykistävänä rakenteena. Rakennuskustannukset ovat halvemmat ja rakennusaika lyheni kahdella kuukaudella, sanoo Olli Aho SRV:ltä” (PARMA-lehti 2014)

Kuvat: Sokotel