Parman vähähiilisille runkoelementeille EPD-ympäristöseloste

Parman vähähiilisille runkoelementeille EPD-ympäristöseloste

PARMA Concrete CareTM –vastuullisuusohjelman mukaisesti Consolis Parman tavoitteena on puolittaa yhtiön hiilipäästöt vuoteen 2035 mennessä. Merkittävä tekijä päästöjen vähentämiseksi on vähähiilisten betonielementtien käytön lisääntyminen. Parman vähähiilisille runkopilarielementeille on nyt myönnetty EPD-ympäristöseloste. RTS EPD -tunnus todistaa uutuustuotteen hiilidioksidipäästöjen olevan lähes 50 prosenttia normaalituotetta pienemmät.

Ympäristöministeriö on laatimassa vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmää. Tavoitteena on, että elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä ohjataan tulevaisuudessa lainsäädännöllä.

”Kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ympäristövaikutusten laskenta tulee tulevaisuudessa olemaan osa normaalia suunnitteluprosessia. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan menetelmät ja tuotetiedot, joiden avulla päästöjä voidaan arvioida. Yhteismitallinen tapa tuotteiden ympäristövaikutusten osoittamiseksi on ympäristöseloste”, selventää Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Ulkopuolisen tahon, One Click LCA:n verifioima ympäristöseloste osoittaa Parman vähähiilisistä runkopilarielementeistä laatimamme päästölaskelmat paikkansa pitäviksi. Vastaava ympäristöseloste on jo aikaisemmin myönnetty hiilipiheille ontelolaatoillemme ja seinäelementeillemme. Näitä ympäristöystävällisiä tuotteitamme täysimääräisesti hyödyntämällä voidaan rakennuksen rungon päästöjä leikata jopa yli kolmanneksella”, Rämö jatkaa.

Päästöistä pois viisi prosenttia vuodessa

Consolis Parman kokonaispäästöt muodostuvat valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista, kuljetuksista ja energiankäytöstä. Yhtiön kestävän kehityksen strategiassa asetettu viiden prosentin vuotuinen päästöleikkaustavoite vaatii tekoja jokaisella osa-alueella.

”Materiaalitehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tuotteiden valmistuksessa ovat suurimmat vaikuttavat tekijät päästöjemme vähentämiseksi. Kiinnostus vähähiilisiä tuotteitamme kohtaan on ollut voimakkaasti kasvavaa ja kehityskohteena on parhaillaan useita asiakkaidemme hankkeita, joissa päästöjä tullaan leikkaamaan uusilla tuotteillamme”, Juha Rämö kertoo.

Lisätietoa PARMA GreenTM -teknologiasta ja Parman vähähiilisistä tuotteista löytyy täältä.

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, Teknologiajohtaja, Consolis Parma
p. 020 577 5526
juha.ramo@consolis.com