Parman vähähiilisille ontelolaatoille EPD-ympäristöseloste

Parman vähähiilisille ontelolaatoille EPD-ympäristöseloste

PARMA Concrete CareTM –vastuullisuusohjelman mukaisesti Consolis Parman tavoitteena on puolittaa yhtiön hiilipäästöt vuoteen 2035 mennessä. Merkittävä tekijä päästöjen vähentämiseksi on siirtyminen vähähiilisten betonituotteiden käyttöön. Parman vähähiilisille ontelolaatoille on nyt myönnetty EPD-ympäristöseloste. Seloste todistaa uutuuslaattojen hiilidioksidipäästöjen olevan peräti 40 prosenttia normaalituotetta pienemmät.

Ympäristöministeriö on laatimassa vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmää. Tavoitteena on, että elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä ohjataan tulevaisuudessa lainsäädännöllä.

”Kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ympäristövaikutusten laskenta tulee tulevaisuudessa olemaan osa normaalia suunnitteluprosessia. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan menetelmät ja tuotetiedot, joiden avulla päästöjä voidaan arvioida. Yhteismitallinen tapa tuotteiden ympäristövaikutusten osoittamiseksi on ympäristöseloste”, selventää Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Ulkopuolisen tahon, One Click LCA:n myöntämä ympäristöseloste osoittaa vähähiilisistä ontelolaatoista aikaisemmin tekemämme päästölaskelmat paikkansa pitäviksi. Ala-, väli- ja yläpohjarakenteissa käytettävien ontelolaattojen päästövähennys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi betonielementtirakenteisen kerrostalon rungon päästöt pienenevät yli viidenneksellä”, Rämö jatkaa.

Päästöistä pois viisi prosenttia vuodessa

Consolis Parman kokonaispäästöt muodostuvat valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista, kuljetuksista ja energiankäytöstä. Yhtiön kestävän kehityksen strategiassa asetettu viiden prosentin vuotuinen päästöleikkaustavoite vaatii tekoja jokaisella osa-alueella.

”Materiaalitehokkuus ja vähähiiliset tuotteet ovat suurin vaikuttava tekijä päästöjemme vähentämiseksi. Kiinnostus vähähiilisiä ontelolaattoja kohtaan on ollut ilahduttavaa ja se antaa lisäpotkua uusien vähähiilisten tuotteiden kehitystyöllemme”, Juha Rämö iloitsee.

Tutustu PARMA Concrete CareTM -ohjelmaan täällä.

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, Teknologiajohtaja, Consolis Parma
p. 020 577 5526
juha.ramo@consolis.com