Leila Slotte-Palmula on nimitetty Consolis Parman henkilöstöjohtajaksi

Leila Slotte-Palmula on nimitetty Consolis Parman henkilöstöjohtajaksi

Suomen johtava betonielementtien valmistaja Consolis Parma on nimittänyt OTK, varatuomari Leila Slotte-Palmulan yhtiön henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 22.3.2021 alkaen. Yhtiön pitkäaikainen henkilöstöjohtaja Katriina Lehtonen jää tehtävien siirron jälkeen kevään kuluessa eläkkeelle.

Leila Slotte-Palmula on toiminut erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten yhtiöiden henkilöstöjohdon tehtävissä yli 15 vuoden ajan. Parmalle hän siirtyy HKScanilta.

”Olen erittäin iloinen siitä, että saamme Slotte-Palmulan joukkueeseemme. Uskon, että hänellä on oikea asenne ja osaaminen henkilöstöfunktiomme eteenpäinviemiseen. Leilan vahva kokemus henkilöstöjohtamisessa kulkee käsi kädessä Parman uuden toimintamallin ja strategisten tavoitteiden kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

”Liiketoimintalähtöisten HR-prosessien kehittäminen on meille tärkeä painopistealue. Tarvittavien erityistaitojen tunnistaminen sekä johtamisen ja osaamisen edelleen kehittäminen ovat avainasemassa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, Tuukkala jatkaa.

Slotte-Palmula raportoi tehtävässään suoraan toimitusjohtajalle ja hänen toimipaikkansa on Nummela.

Vastuullisuus arvossa

Consolis Parmalla kehitystyön ytimessä ovat vastuullisuus ja digitaalisuus. Yhtiön vastuullisuusohjelma kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristönäkökulman. Kestävän, turvallisen, teknologiaa kattavasti hyödyntävän ja vähähiilisen betonirakentamisen mahdollistajana toimii hyvin johdettu, osaava ja motivoitunut henkilöstö.

”Parmalla on jo entuudestaan kestävä arvopohja, vahvaa teknistä huippuosaamista ja yhtiö tunnetaan palvelevasta toimintakulttuuristaan. Panostamme edelleen valmentavaan ja tulokselliseen johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja avoimeen yhteistyöhön niin talon sisällä kuin eri sidosryhmiemme kanssa”, kommentoi uudessa tehtävässään aloittanut Leila Slotte-Palmula.

”Uskon, että Parman vahva tekemisen meininki ja taitavien ammattilaisten yhteispeli muodostavat loistavan lähtökohdan myös tulevaisuuden menestyksen rakentamiselle”, Slotte-Palmula päättää luottavaisena.

 

Lisätietoja:

Hannu Tuukkala, Toimitusjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com

Leila Slotte-Palmula, Henkilöstöjohtaja, Consolis Parma
p. 050 313 8965
leila.slottepalmula@consolis.com