Consolis Parman päästöt pienenivät lähes kolme prosenttia vuonna 2023

Consolis Parman päästöt pienenivät lähes kolme prosenttia vuonna 2023

Consolis Parman toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vähähiilisemmän rakentamisen edistämiseksi tuottavat näkyviä tuloksia. Yhtiön tavoitteena on pienentää päästöjä viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoden 2020 lähtötasosta vuoteen 2035 mennessä. Viime vuonna ominaispäästöt pienenivät 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmessa vuodessa ominaispäästöt ovat pienentyneet jo kaksitoista prosenttia.

Parman PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelma kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

“Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat yhteensä noin kolmanneksen Suomen kokonaispäästöistä. Olemme tunnistaneet rakennusmateriaalien kasvavan merkityksen vähähiilisemmän rakentamisen kehittämisessä”, sanoo teknologiajohtaja Juha Rämö Consolis Parmalta.

“Strategiamme ja kehitystyömme ytimessä ovat elinkaariviisaat vähähiiliset tuotteet, energiatehokkuus ja kiertotalouden edistäminen. Päästöjen vähennystavoitteemme osalta olemme lähes tavoitevauhdissa ja kolmessa vuodessa ominaispäästömme ovat pienentyneet peräti kaksitoista prosenttia”, Rämö kertoo.

“Uusi rakentamislaki ja eri rakennustyypeiltä vaadittavat elinkaaren aikaisten päästöjen raja-arvot asettavat raamit vähähiiliselle rakentamiselle. Olemme jo nyt täydessä valmiudessa lain päästövähennyksiä koskeviin muutoksiin ja vaadittavien ilmastoselvitysten laskentaa varten”, Rämö kiittelee.

“Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035” -tiekartta ohjaa toimialaa

Vuonna 2020 laadittu ja kesäkuussa päivitettynä julkaistava ”Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035” -tiekartta määrittää keinot päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä ja edistää osaltaan Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Rakennusalan toimijoiden ilmastotyön tulee olla linjassa laaditun tiekartan kanssa.

Parma toi ensimmäiset vähähiiliset tuotteet markkinoille jo yli kolme vuotta sitten. Yhtiö on tämän jälkeen laajentanut niiden tarjoamaa koko rakennuksen rungon kattavaksi kokonaisuudeksi. PARMA GreenTM -teknologiaan perustuville Parman vähähiilisille tuotteille on laadittu kolmannen osapuolen verifioimat ympäristöselosteet (EPD). Lisäksi Parmalla on valmiudet toimittaa tuotteita, jotka on valmistettu BY-Vähähiilisyysluokitus® -mukaisia vähähiilisempiä betonireseptejä hyödyntäen.

“Vastuullisuusohjelmamme ja ympäristötekojemme taustalla on Suomen hiilineutraaliustavoite, jonka pohjalta olemme asettaneet omat tavoitteemme. Olemme sitoutuneet näiden tavoitteiden saavuttamiseen rakennusteollisuuden ja asiakkaidemme asettamia päästövähennystavoitteita tukien”, Rämö selventää.

“Päästöjemme puolittaminen ei onnistu yksin. Olemme mukana useissa päästövähennyksiä tavoittelevissa kehitysprojekteissa ja vähähiilisten tuotteidemme käytön lisääntyminen on ehdoton edellytys tavoitteidemme saavuttamiselle. Keinot päästöjen vähentämiseksi ovat käsissämme ja yhteistyöllä saamme ne käyttöön toimialan ja ympäristön hyväksi”, Rämö kiteyttää.

Lue lisää Consolis Parman Kestävä kehitys -vuosiraportista täältä ja Parman vähähiilisistä tuotteista täältä.

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
Puh. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com