Consolis Parman betonielementtien kuljettajille kirjalliset luvat taakan purkua varten

Consolis Parman betonielementtien kuljettajille kirjalliset luvat taakan purkua varten

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta on muuttunut. Muutokset astuivat voimaan 1.3.2020. Työnantajan kirjallista lupaa edellytetään ns. alamieheltä, joka kiinnittää betonielementit nostettaviksi auton lavalta tai välivarastosta työmaalla. Consolis Parman betonielementtien kuljettajat saavat asianmukaisen koulutuksen ja vaadittavat luvat työnantajiltaan.

Turvallisuus on Consolis-konsernissa ykkösasia ja se kuuluu kaikkiin yhtiön liiketoiminnan osa-alueisiin. Kenenkään ei pitäisi satuttaa itseään toimipaikoillamme tai työmaillamme. Maaliskuun alusta alkaen voimaan astuneen asetuksen mukaisesti Consolis Parman betonielementtien kuljettajilta edellytetään kirjallista lupaa ns. alamiehenä toimimiseksi.

”Järjestämme säännöllisesti koulutusta betonielementtiemme toimituksia hoitaville kuljettajille. Varmistamme, että kuljettajilla on hyvä osaaminen taakan kiinnittämiseen ja vaadimme kuljetusliikkeitä osoittamaan kuljettajien pätevyys asetusmuutoksen mukaisesti kirjallisella luvalla”, sanoo Parman turvallisuuspäällikkö Katja Salmi.

”Kaikilla kuljettajilla on asianmukainen allekirjoitettu lupa viimeistään tämän kuukauden loppuun mennessä”, Salmi lupaa.

 

Lisätietoja:

Katja Salmi, turvallisuuspäällikkö, Consolis Parma
puh. 020 577 5563
katja.salmi@consolis.com