Consolis Parmalta kaksi elementtirakenteista moottoritiesiltaa Nelostielle

Consolis Parmalta kaksi elementtirakenteista moottoritiesiltaa Nelostielle

Consolis Parman jännepalkkisiltaratkaisua käytetään Valtatie 4:n uusissa moottoritiesilloissa Laukaassa. Isojoen ylittävissä vesistösilloissa päädyttiin betonielementtiratkaisuun rakentamisaikataulun lyhentämiseksi ja jokiuomassa tarvittavien tukitöiden helpottamiseksi. Tilaaja on Destia.

Betonielementtirakenteisten siltojen käyttö Suomessa on varsin vähäistä. Elementtisillan etuna on nopea rakentamisaika, minkä ansiosta liikenteelle aiheutuvat haitat vähenevät. Nelostie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä, jolla elementtivaihtoehtoa päästään nyt aidosti testaamaan.

”Alasenrannan sillat liittyvät Nelostien parannushankkeeseen Kirri-Tikkakoski välillä. Päädyimme tässä Väyläviraston kanssa kehitetyssä hankkeessa Parman jännepalkkisiltaratkaisuun teknistaloudellisista syistä ja työn läpimenoajan lyhentämiseksi”, sanoo työpäällikkö Jaakko Taipale Destia Oy:sta.

”Elementtivaihtoehtoa puolsi tässä vesistön ylittävässä siltahankkeessa myös se, että tukirakenteita ei tarvitse rakentaa virtaavassa jokiuomassa”, Taipale jatkaa.

Sillan toteutusratkaisussa huomioitiin rakentamisen vuodenaika. Syksy tekee jo tuloaan ja nopeammalla toteutusvaihtoehdolla rakentaminen suoritetaan ennen lähestyvää talvea.

”Tämän hankkeen osalta haluttiin ennen talven tuloa nopea siltaratkaisu, missä valutöiden osuus pieni. Myös uoman ylityksen osalta alkuperäinen tavoite oli veden samentumisen vähentäminen, koska telineitä ei uoman kohdalle elementtiratkaisussa tarvitse rakentaa”, sanoo sillan pääsuunnittelija Juha Litmanen Sweco Oy:sta.

”Elementtirakenteinen silta on siis nopeampi rakentaa kuin alkuperäinen paikallavaluratkaisu. Tämä on myös ensimmäinen Parman jännepalkkisilta, jossa tehdään päätyelementin lisäksi myös ns. siivet elementeistä, mikä sujuvoittaa rakentamista työmaalla entisestään”, Litmanen jatkaa.

Lue lisää Vt 4 Kirri-Tikkakoski hankkeesta

Lisätietoja:

Juhani Toivonen, myyntipäällikkö, Consolis Parma
puh. 020 577 5206
juhani.toivonen@consolis.com

Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy
puh. 040 350 1539
jaakko.taipale@destia.fi

Juha Litmanen, sillan pääsuunnittelija, Sweco Oy
puh. 040 590 5019
juha.litmanen@sweco.fi