Consolis Parmalle betonituotteiden ensimmäiset EPD-ympäristöselosteet

Consolis Parmalle betonituotteiden ensimmäiset EPD-ympäristöselosteet

Kuva: Graphic concrete

Ympäristöministeriö on laatimassa vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmää. Tavoitteena on, että elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä ohjataan tulevaisuudessa lainsäädännöllä. Ympäristöselosteiden avulla voidaan tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia arvioida. Consolis-yhtiö Parmalle on nyt myönnetty betonituotteiden ensimmäiset EPD -ympäristöselosteet.

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ympäristövaikutusten laskenta on tulevaisuudessa osa normaalia suunnitteluprosessia. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan menetelmät ja tietokannat, joiden avulla päästöjä voidaan arvioida prosessin eri vaiheissa.

Consolis Parmalle on myönnetty betonituotteiden ensimmäiset EPD-ympäristöselosteet. Ensivaiheessa ympäristöselosteet on laadittu Parman ontelolaatoille, PARMArappaus-julkisivuille sekä teräsbetonipilareille.

”Ilmastovaikutusten pienentäminen on alan yhteinen haaste. On tärkeää, että ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuotteen ominaisuudet ja koko rakennuksen elinkaari, sillä suuri osa päästöistä syntyy rakennuksen käytön aikana”, kertoo Consolis Parman suunnittelujohtaja Juha Rämö.

”Betoni on turvallisen ja kestävän rakentamisen materiaali, jonka ympäristöhyödyt ilmenevät pitkän käyttöiän myötä. Nyt julkaistujen EPD –ympäristöselosteiden avulla voidaan tuotteidemme elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia laskea esimerkiksi LEED-sertifiointeja silmällä pitäen”, Rämö jatkaa.

Mikä EPD –ympäristöseloste?

EPD -ympäristöseloste auttaa rakennusurakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä.

”Rakennusmateriaalien ympäristöselosteita voidaan laatia monia eri käyttötarkoituksia varten. Yritys voi tehdä selosteen esimerkiksi vain omaan käyttöön tiedostaakseen tuotteensa ympäristövaikutukset”, sanoo Rakennustietosäätiö RTS:n luokituspäällikkö Laura Sariola.

”Läpinäkyvin tapa on julkaista ympäristöselosteet avoimesti, jolloin rakennushankkeen eri osapuolet voivat käyttää niitä laskelmissaan. Parma onkin yksi edelläkävijöistä julkaistuaan betonitoimialan ensimmäiset ympäristöselosteet palvelussamme”, Sariola jatkaa.

Kaikki RTS EPD -tunnuksella varustetut selosteet ovat kolmannen osapuolen todentamia. Todentamisella varmistetaan, että tieto on mm. luotettavaa ja standardien mukaista. Parman ympäristöselosteet on verifioinut Bionova Oy.

Lue lisää EPD-ympäristöselosteista

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, suunnittelujohtaja, Parma Oy
puh. 020 577 5526
juha.ramo@consolis.com

Laura Sariola, luokituspäällikkö, Rakennustietosäätiö RTS
puh. 040 8325750
laura.sariola@rakennustieto.fi