Consolis Parma sulkee Kangasalan ja Ruskon tehtaat

Consolis Parma sulkee Kangasalan ja Ruskon tehtaat

Parman Kangasalan ja Ruskon tehtailla käydyt yt-neuvottelut ovat päättyneet. Heikentyneen kysyntätilanteen ja lähivuosien markkinanäkymien sekä kyseisten tehtaiden heikon kannattavuuden takia yhtiö sulkee molemmat tehtaat. Toiminta jatkuu Suomessa yhtiön kymmenellä tehtaalla sekä tytäryhtiö Rajavillen kahdella tehtaalla.

Kangasalan tehtaalla on valmistettu seinäelementtejä erityisesti asuinrakentamisen tarpeisiin. Ruskon tehtaalla on tänä vuonna valmistettu lähinnä toimitilarakentamisen runkotuotteita. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat molempien tehtaiden koko tuotantohenkilöstöä. Ellei uudelleensijoitusmahdollisuuksia löydetä, työt näillä tehtailla päättyvät yhteensä 143 henkilöltä. Suunnitelmien mukaan tehtaat suljetaan tammikuun 2020 loppuun mennessä.

”Uudisrakentamisen määrän putoamisesta johtuen betonielementtien kysyntä on vähentynyt tänä vuonna merkittävästi. Erityisesti asuntorakentamisen volyymin ennustetaan edelleen laskevan vuonna 2020. Käydyissä yt-neuvotteluissa ei valitettavasti löydetty liiketaloudellisia perusteita näiden tehtaiden toiminnan jatkamiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Viljanen.

”Keskitämme seinäelementtien valmistusta Itämeren alueella konsernin tehokkaimpiin tehtaisiin. Suomessa valmistamme seinäelementtejä jatkossa seitsemällä yhtiön tehtaalla. Lisäksi Consolis-konserni on investoinut vaativien julkisivuelementtien ja mm. porraselementtien valmistukseen Baltiassa ja Ruotsissa”, Viljanen kertoo.

”Ontelolaattatuotannon osalta olemme panostaneet voimakkaasti Hyrylän tehtaaseen ja runkotuotantoa on keskitetty Nummelaan. Kangasalan ja Ruskon tehtaan sulkemisilla ei ole vaikutusta toimituskykyymme tässä markkinatilanteessa, mutta näillä toimenpiteillä pyrimme varmistamaan yhtiön kannattavuuden lähivuosille”, Viljanen jatkaa.

”Tukitoimet irtisanottavien työntekijöiden osalta on käynnistetty ja teemme parhaamme uudelleentyöllistymisen edistämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tarjoamme mahdollisuutta työllistyä muilla tehtaillamme”, Viljanen päättää.

 

Lisätietoja:

Jarmo Viljanen, toimitusjohtaja, Parma Oy
Puh. 020 577 5521
jarmo.viljanen@consolis.com