Consolis Parma solmi yhteistyösopimuksen Flow Modulesin kanssa

Consolis Parma solmi yhteistyösopimuksen Flow Modulesin kanssa

Suomen johtava betonielementtien valmistaja Consolis Parma ja kylpyhuone-elementtejä valmistava Flow Modules ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen. Kehityskumppanuuden tavoitteena on tuottaa modulaarisuuteen perustuvia kokonaisratkaisuja, joilla sujuvoitetaan rakentamista ja vähennetään rakentamisen ympäristövaikutuksia merkittävästi.

Consolis Parma ja Flow Modules tarjoavat nyt yhteistyössä kerrostalorakentamisen tuottavuutta parantavan ratkaisun, jossa Parman tekniikkalaatta ja Flow Modules -kylpyhuonemoduuli toimitetaan kerralla valmiina kokonaisuutena työmaalle.

”Rakentamisen kehittäminen on joukkuepeliä ja olemme iloisia saadessamme Flow Modulesista uuden dynaamisen kehityskumppanin. Yhdessä voimme tarjota rakentamisen kokonaisratkaisuja, jotka edistävät työmaan tehokkuutta merkittävästi”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala Consolis Parmalta.

”Valmisosarakentamisen kiistaton ja tunnustettu etu on nopeus. Esivalmistusastetta nostamalla voidaan rakentamisen virtausta edelleen kiihdyttää. Lähdemme innolla ja tosissamme kehittämään yhdessä ratkaisua, joka vastaa toimialan tuottavuuden parantamistavoitteisiin”, sanoo toimitusjohtaja Sameli Lähdesmäki Flow Modulesilta.

Lisäpotentiaalia ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Rakentamisen hiilidioksidipäästöjä leikattava selvästi, jotta Suomen hiilineutraaliustavoite voidaan saavuttaa vuonna 2035. Integroidulla ratkaisulla säästetään ajan lisäksi materiaaleja ja kaikissa välipohjien laattarakenteissa voidaan hyödyntää vähähiilistä PARMA GreenTM -teknologiaa.

“Tehtaalla valmiiksi toisiinsa liitetyillä välipohjalaatalla ja kylpymoduulilla työmaalla vaadittavien nostojen määrä putoaa murto-osaan nykyisestä. Lisäksi työmaalla toteutettavat hankalat liitostyöt ja talotekniikka-asennukset tehdään valmiiksi jo tehtaalla”, jatkaa Lähdesmäki.

”Tehdasvalmistus parantaa laatua lyhentää rakenteiden kuivumisaikaa selvästi. Esivalmistuksen ansiosta saavutettava materiaalitehokkuus näkyy myös ympäristökuormituksen pienenemisenä. Rakentamisvaiheen hiilidioksidipäästöjä voidaan lisäksi merkittävästi leikata käyttämällä Parman vähähiilisiä tuotteita. Myös tekniikkalaatoista on saatavilla vähähiilinen vaihtoehto tähän yhdistelmämoduuliin”, myyntijohtaja Jari Issakainen Consolis Parmalta kertoo.

Consolis Parman ja Flow Modulesin välinen yhteistyösopimus on juuri allekirjoitettu. Testauksia jatketaan kesän aikana ja ensimmäisiä kokonaistoimituksia on saatavilla jo ennen vuodenvaihdetta alkaviin kohteisiin.

Lisätietoja:

Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com

Sameli Lähdesmäki, toimitusjohtaja, Flow Modules
puh. 040 730 9750
sameli.lahdesmaki@flowmodules.com

Jari Issakainen, myyntijohtaja, Consolis Parma
puh. 040 579 4926
jari.issakainen@consolis.com

Henry Salo, kaupallinen johtaja, Flow Modules
puh. 050 590 2091
henry.salo@flowmodules.com