Consolis Parma panostaa hyvään johtamiseen esihenkilökoulutuksella

Consolis Parma panostaa hyvään johtamiseen esihenkilökoulutuksella

Ihmiset ja erityisesti Tiimit ovat yksi Parman strategian viidestä kulmakivestä. Hyvä johtaminen on tunnistettu erittäin tärkeäksi osatekijäksi organisaatiokulttuurin rakentamisessa ja kehittämisessä. Yhtiö käynnistääkin nyt laajamittaisen, kaikkia yhtiön työnjohtajia koskevan koulutusohjelman yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa.

Tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Parma tarjoaa koulutusmahdollisuuden kaikille yhtiössä tuotannon työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille.

”Hyvä johtaminen pitää sisällään tehokkuuden, uusiutumisen ja hyvinvoinnin. Yksi modernin johtajan tärkeimmistä tehtävistä on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvä ihmisjohtaminen on ennakoivaa, työntekijän yksilölliset vahvuudet ja kehitystarpeet tunnistavaa jatkuvaa sparraamista”, sanoo Rastor-instituutin asiakkuuspäällikkö Antti Raami.

”Työn ohessa oppisopimuskoulutuksena toteutettava opiskelu tarjoaa tietoja ja taitoja tuotannon esihenkilöiden monipuoliselle johtamistaitojen kehittämiselle. Tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus räätälöidään henkilön osaamistaustan perusteella ja kehityspolulle kuuluu myös itsensä johtamisen taitoja. Oppien edistymistä tarkastellaan aidossa ympäristössä arjessa annettavin näytöin”, Raami jatkaa.

”Vastuullisen työnjohtajan työkalupakkiin kuuluvat lean-menetelmien ohella myös ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen. Koulutusohjelmassamme nämä näkökohdat on huomioitu osana korkeatasoista teollisen toimintaympäristön prosessiteollisuuden johtamistaitoa”, Raami päättää.

Opiskelusta hyötyvät kaikki osapuolet

Osaamisen kehittäminen lähtee yksilöistä, mutta se tähtää koko organisaation kehittämiseen ja on perusta niin yhtiön kilpailukyvylle kuin henkilöstön hyvinvoinnillekin.

”Jatkuva osaamisen kehittäminen ja oman ammattitaidon ylläpitäminen on yksi tärkeä työelämätaito, josta jokaisen täytyy pitää myös itse huolta”, sanoo Parman henkilöstöpäällikkö Merituuli Herrala.

”Haluamme työnantajana tarjota mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa. Näemme, että tämäntyyppisestä opiskelusta hyötyy konkreettisesti työyhteisö, yritys ja henkilö itse”, Herrala lisää.

Ensimmäisten tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinto -koulutusohjelman opiskelijoiden hakuvaihe on Parmalla juuri alkanut. Opinnot käynnistyvät jo syksyllä 2024 ja ne kestävät 10-15 kuukautta. Koulutuskumppanina oppisopimuskoulutuksissa toimii Vantaan ammattiopisto Varia.

Lisätietoja:

Merituuli Herrala, henkilöstöpäällikkö, Consolis Parma
puh. 040 167 7073
merituuli.herrala@consolis.com

Antti Raami, asiakkuuspäällikkö, Rastor-instituutti
puh. 044 032 1004
antti.raami@rastorinst.fi