Consolis Parma jo viidettä kertaa mukana energiansäästöviikossa

Consolis Parma jo viidettä kertaa mukana energiansäästöviikossa

Tänään alkaa jälleen valtakunnallinen energiansäästöviikko. Tavoitteena on kiinnittää tarkemmin huomiota siihen, kuinka energiaa järkevästi käyttämällä hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme muita ympäristövaikutuksia. Consolis Parman tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä viisi prosenttia vuosittain ja yhtiö on mukana energiansäästöviikossa jo viidettä kertaa.

Consolis Parman vastuullisuusohjelma PARMA Concrete CareTM kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuullisuuden osa-alueet. Yhtiön tavoite on leikata omia päästöjä viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoteen 2035 mennessä. Energiansäästöt ovat tärkeässä osassa hiilipäästösäästöjen toteutumiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi.

Parma on mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on saavuttaa 3,3 GWh energiansäästö vuoteen 2025 mennessä. Säästötoimien osalta Parmalla ollaan tavoitevauhdissa. Vuoden 2020 toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus oli 1400 MWh. Vuoden 2025 tavoitteesta on saavutettu nyt jo peräti 77 %.

”Säästöt ovat pääosin toteutuneet erilaisten pienten käytännön toimenpiteiden ansiosta, kun asiaa pidetään jatkuvasti esillä ja tarpeetonta energiankäyttöä on löydetty. Henkilöstön aktivoituminen näkyy myös digijärjestelmään tehtyjen energiahavainto – kirjauksien lisääntymisenä”, kertoo Consolis Parman laatu- ja ympäristökoordinaattori Jouni Erkkilä.

”Jo viime vuoden alussa siirryimme seurannassa liukuvan 12 kuukauden seurantaan. Kulutustietoja verrataan vastaavaan edellisen 12 kuukauden jaksoon, joten kehitys on helposti todettavissa. Lisäksi kuukausittaiseen tehtaiden seurantaraportointiin on lisätty kahden edellisen vuoden toteumat hahmottamaan pidemmän aikavälin kehitystä”, Erkkilä jatkaa.

Automatiikka ja järkevä käyttö karsii energiasyöppöjä

Energiankulutukseen voi jokainen vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Laitteiden, koneiden ja valaistuksen järkevällä käytöllä voidaan vähentää energiankulutusta niin toimistoissa kuin tehtaissakin.

”Energiansäästöviikolla panostamme siihen, että koko henkilöstö kiinnittää huomiota, miten ihan jokainen voi vaikuttaa energian kulutukseen. Energiatehokkuus ei aina tarkoita investointeja uuteen laitteistoon vaan on hyvä myös miettiä itse prosessia ja sen energiankulutuskohteita. Näissä saattaa olla mahdollisuuksia energian käytön optimointiin ilman että se vaikuttaa tuotantomääriin”, sanoo Consolis Parman energiapäällikkönä toimiva Heidi Nevalainen EnerKeyltä.

”Hyvä esimerkki on työkoneiden ja tehdaspalvelujärjestelmien kuten paineilma kompressoreiden käynnissäolo vain tarpeen mukaan. Mitä enemmän tällaisten laitteiden joutokäyntiajat on automatisoitu, sitä varmemmin ne eivät jää vahingossa päälle”, Nevalainen jatkaa.

 

Lisätietoja:

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Oy
puh. 020 577 5432
jouni.erkkila@consolis.com

Heidi Nevalainen, Team Manager, EnerKey Oy
puh. 040 652 8169
heidi.nevalainen@enerkey.com