Betonielementtikuljetuksia 20 % pienemmillä hiilirenkaanjäljillä

Betonielementtikuljetuksia 20 % pienemmillä hiilirenkaanjäljillä

Parman vastuullisuusperiaatteisiin kuuluu ympäristön huomioiminen elementtien tuotannossa, kuljetuksessa ja asennuksessa. Toimitamme asiakkaillemme yli sata rekkakuormallista betonielementtejä päivittäin. Sopimuskuljettajallemme Arto Järvimäki Oy:lle käyttöön luovutettu kaasukäyttöinen Volvo FH LNG vetojuhta kuskaa elementit työmaille 20 % pienemmällä hiilijalanjäljellä.

Kuljetus Arto Järvimäki Oy:lle nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä polttoaineena käyttävät kuorma-auto on jo toinen. Yhtiö päätti ottaa LNG auton myös betonielementtikuormien veturiksi hyvien kokemusten perusteella.

”Ensimmäinen LNG auto otettiin meillä käyttöön jo lähes vuosi sitten. Kaasukäyttöisen auton toimintavarmuus on ollut hyvä ja sen käyttösäde on riittävän pitkä. Myös polttoainekustannuksissa syntyy selvää säästöä”, sanoo toimitusjohtaja Marko Järvimäki Kuljetus Arto Järvimäki Oy:sta.

”Käyttöön otetulla autolla ajetaan lähes 100 000 kilometriä vuodessa. Kaasun käyttö vähentää elementtikuljetusten ja sitä kautta rakentamisen päästöjä merkittävästi”, Järvimäki jatkaa.

Sama suorituskyky – pienemmät päästöt

Volvo Finlandin mukaan kaasu- ja dieselmoottorien suorituskyky on samalla tasolla. LNG tekee vahvasti tuloaan myös raskaankaluston polttoainevaihtoehdoksi pienemmän hiilijalanjäljen ansiosta. Volvon kaasuautot voivat hyödyntää niin LNG:tä kuin LBG:tä eli biojätteestä tuotettua nesteytettyä biokaasua.

”Kaasuauto soveltuu betonielementtikuormien vetoon siinä missä tavallinen diesel. Maakaasu vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia ja bioperäisen kaasun käyttö jopa 100 prosenttia”, kertoo tuotepäällikkö Mikko Aules Volvo Finland Ab:lta.

”Lisäksi kaasun polttoainekustannukset ovat noin 25-30 prosenttia pienemmät kuin dieselillä, mutta suorituskyky ihan sama”, Aules jatkaa.

Parma edelläkävijöiden joukossa

Liikenteen aiheuttamiin päästöihin raskaalla liikenteellä on suuri vaikutus. Siksi on tärkeää, että myös yritykset ryhtyvät toimenpiteisiin tavaraliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

”On hienoa, että Parma on valinnut kuljetuksiinsa LNG:tä käyttävän kuljetusyrittäjän ja vähentää näin kuljetuslogistiikasta syntyviä päästöjä. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitsemme Parman ja kuljetusyrittäjä Arto Järvimäen kaltaisia edelläkävijäyrityksiä. LNG on puhdas polttoaine raskaalle liikenteelle, jonka käyttö vähentää lähi- ja pienhiukkaspäästöjä”, kertoo Gasumin myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.

Lisätietoja:

Antti Airaksinen, hankintapäällikkö, Parma Oy
puh. 020 577 5514
antti.airaksinen@parma.fi

Marko Järvimäki, toimitusjohtaja, Kuljetus Arto Järvimäki Oy
puh. 040 900 49 02
marko.jarvimaki@jarvimaki.com

Mikko Aules, tuotepäällikkö, Volvo Finland Ab
puh. 050 320 0647
mikko.aules@volvo.com

Juha-Matti Koskinen, myyntipäällikkö, Gasum
puh. 040 768 7188
juha-matti.koskinen@gasum.com