Auntie-yhteistyöllä apua parmalaisten mielen hyvinvointiin

Auntie-yhteistyöllä apua parmalaisten mielen hyvinvointiin

Ihmisten terveys ja turvallisuus on koko Consolis-konsernissa etusijalla ja se koskee kaikkia liiketoiminnan osa-alueita. Työturvallisuuden ja terveyden parantamisessa painopiste on ennakoivissa toimenpiteissä. Consolis Parmalla otettiin huhtikuussa käyttöön henkilöstön jaksamista tukeva Auntie-palvelu.

Parman PARMA Concrete CareTM –vastuullisuusohjelma edistää konkreettisesti yhtiön vastuullista toimintaa. Ohjelma kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta keskiössä on ihminen.

”Haluamme auttaa Parman henkilöstöä erilaisissa mielen hyvinvoinnin haasteissa. Tarjoamme näihin tilanteisiin nopeasti saatavilla olevaa luottamuksellista kahdenkeskistä keskusteluapua mielen ammattilaisen kanssa. Lisäksi keskusteluita tukevat erilaiset harjoitukset ja materiaalit auttavat työntekijöitä ennaltaehkäisemään ongelmia ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi”, sanoo asiakkuuspäällikkö Sanna Tapanainen Auntielta.

Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen ennaltaehkäisevässä vaiheessa on kannattavaa sekä yksilön että yrityksen kannalta.

“Vastuulliset yritykset luovat työympäristöjä, joissa yksilöistä välitetään ja heitä arvostetaan. Tämä vuorostaan mahdollistaa avoimen kulttuurin, jossa henkilöstö voi hyvin. Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutuneempi, tehokkaampi ja motivoituneempi, joka vaikuttaa luonnollisesti suoraan yrityksen menestykseen.” kertoo Auntien toimitusjohtaja Immo Salonen.

Henkinen hyvinvointi myös työturvallisuusasia

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu muun muassa mielenkiintoisista työtehtävistä, turvallisesta työyhteisöstä, hyvästä ja arvostavasta johtamisesta sekä työntekijän omasta terveydestä. Kun työhyvinvoinnin osatekijät ovat kunnossa, työntekijä jaksaa hyvin työssään ja töiden turvallinen suorittaminen on mahdollista.

”Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. Tarjoamme Auntie-palvelun avulla kaikille parmalaisille mahdollisuuden matalan kynnyksen tukeen erilaisissa arjen kuormittavissa tilanteissa. Palvelun tavoitteena on parantaa työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa jaksamaan työssä”, sanoo Parman henkilöstöjohtaja Ilkka Juvonen.

”On selvää, että mieltä painavat asiat heikentävät unen laatua ja ne vaikuttavat vireystilaan. Siksi mielen hyvinvointi on tärkeää myös työturvallisuuden näkökulmasta”, Juvonen päättää.

Lue lisää Parman vastuullisuustyöstä täältä.

 

Lisätietoja:

Ilkka Juvonen, henkilöstöjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 331 2952
ilkka.juvonen@consolis.com

Sanna Tapanainen, asiakkuuspäällikkö, Auntie
puh. 050 313 6377
sanna.tapanainen@auntie.io