Astetta alemmas energiansäästöviikolla – Consolis Parma jälleen mukana

Astetta alemmas energiansäästöviikolla – Consolis Parma jälleen mukana

Valtakunnallinen energiansäästöviikko on parhaillaan käynnissä ja Astetta alemmas -kampanja on alkanut. Energiansäästöviikon tavoitteena on kiinnittää tarkemmin huomiota siihen, kuinka energiaa järkevästi käyttämällä hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme muita ympäristövaikutuksia. Astetta alemmas -kampanjalla pyritään ajankohtaisesti turvaamaan energiansaanti Venäjän ja Ukrainan välisen sotatilan aiheuttamassa tilanteessa.

Consolis Parman vastuullisuusohjelma PARMA Concrete CareTM kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuullisuuden osa-alueet. Yhtiön tavoite on leikata omia päästöjä viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoteen 2035 mennessä. Energiansäästö on tärkeässä roolissa päästöjen vähentämiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi.

Parma on mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa ja juuri käynnistyneessä energiansäästöviikossa jo kuudetta kertaa. Tulevalla talvikaudella energiansäästötoimilla on aivan erityinen merkitys vallitsevan energian saatavuustilanteen takia.

Valtakunnallisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on saavuttaa 3,3 GWh energiansäästö vuoteen 2025 mennessä. Säästötoimien osalta Parmalla ollaan edellä tavoitevauhtia. Vuoden 2021 toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus oli 363 MWh. Vuodelle 2025 asetettu tavoite on saavutettu etuajassa ja se on jo ylitetty 16 prosentilla.

”Energia-asioita on pidetty meillä jatkuvasti esillä ja saavutetut säästöt ovat pääosin toteutuneet erilaisten pienten käytännön toimenpiteiden ansiosta. Keskeytymätön energian saatavuus on betonielementtien tuotannossa välttämätöntä ja siksi kiinnitämme nyt vallitsevassa tilanteessa erityistä huomiota energiansäästötoimenpiteisiin. Kannustamme henkilöstöämme säästötoimiin myös kotona”, kertoo Consolis Parman kehityspäällikkö Hannu Rannanjärvi.

”Seuraamme energiatehokkuuttamme suhteessa tuotantomääriin liukuvan 12 kuukauden jaksoissa. Trendi näyttää mihin toimipisteen energiankulutus on menossa ja on siten helposti todettavissa. Kuukausittaisessa raportoinnissa esitämme parin edellisen vuoden toteumat, joista pystymme hahmottamaan pidemmän aikavälin kehitystä”, Rannanjärvi jatkaa.

Automatisointi ja fiksu energia-ajattelu karsii energiasyöppöjä

Energiankulutukseen voi jokainen vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Laitteiden, koneiden ja valaistuksen järkevällä käytöllä voidaan vähentää energiankulutusta niin toimistoissa kuin tehtaissakin.

”Energiansäästöviikolla panostamme siihen, että koko henkilöstö kiinnittää huomiota siihen, miten ihan jokainen voi vaikuttaa energian kulutukseen. Energiatehokkuus ei aina tarkoita investointeja uuteen laitteistoon vaan on hyvä myös miettiä itse prosessia ja sen energiankulutuskohteita. Näissä saattaa olla mahdollisuuksia energian käytön optimointiin ilman että se vaikuttaa tuotantomääriin”, sanoo Consolis Parman energiapäällikkönä toimiva Heidi Nevalainen EnerKeyltä.

”Kiinteistöjen lämmittämiseen käytetään valtaosa rakennusten energiantarpeesta. Yhden asteen lämpötilan laskeminen pienentää energiantarvetta noin viisi prosenttia. Tähän merkittävään säästöpotentiaaliin, kuten myös muusta turhasta kulutuksesta nipistämiseen, perustuu valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja, millä pyritään varmistamaan katkeamaton ja riittävä energiansaanti tulevalla lämmityskaudella”, Nevalainen selvittää.

”Lämmitysenergiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota ja samalla on jatkettava energiankäytön optimointia. Esimerkiksi työkoneet ja laitteet tulee kytkeä pois päältä, kun niitä ei käytetä. Nykyaikaiset kahvinkeittimetkin toimivat niin, että virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä määräajan jälkeen. Ihan samaa toimintatapaa voidaan soveltaa myös tehdasympäristöissä käytettäviin laitteisiin”, Nevalainen päättää.

Lue lisää Astetta alemmas -kampanjasta täältä ja Parman ympäristötavoitteista täältä.

 

Lisätietoja:

Hannu Rannanjärvi, kehityspäällikkö, Consolis Parma
puh. 040 062 8669
hannu.rannanjarvi@consolis.com

Heidi Nevalainen, Team Manager, EnerKey Oy
puh. 040 652 8169
heidi.nevalainen@enerkey.com