Consolis Parman uutuuslaatta vastaa rakennusalan hiilihaasteeseen

Consolis Parman uutuuslaatta vastaa rakennusalan hiilihaasteeseen

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Yksi onnistumisen kannalta keskeinen alue ovat asumisen, rakentamisen ja rakennusten hiilidioksidipäästöt, joita on saatava selvästi nykyistä alemmaksi. Tämä on tiedostettu myös Consolis Parmassa, jonka uuden vähähiilisen ontelolaatan hiilidioksidipäästöt ovat yli 40 prosenttia vakiotuotetta pienemmät.

Rakennusten käytön aikainen energiankulutus aiheuttaa nykyisellään noin kolme neljännestä rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Loppuneljännes kertyy muun muassa rakennusmateriaalien valmistuksesta, työmailta ja logistiikasta.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan mukaan koko rakennetun ympäristön osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on kolmanneksen luokkaa ja rakennusmateriaalien osuus noin 5 prosenttia.

Energian tuotannon päästöt tulevat putoamaan selkeästi tulevien vuosikymmenien aikana. Samoin rakennusten energiatehokkuutta on parannettu vuosi vuodelta. Näin rakennusten käytönaikaiset päästöt alenevat voimakkaasti ja sitä kautta mielenkiinto siirtyy itse rakentamisen päästöihin.

”Hiilineutraaliustavoitteeseen ei ylletä pelkästään rakennusten energiatehokkuutta parantamalla. Katsetta on suunnattava entistä enemmän myös rakennusketjun alkupäähän – käytännössä rakennusmateriaaleihin ja -tuotteisiin sekä niistä kertyvään hiilijalanjälkeen”, toteaa Aalto yliopiston betonitekniikan professori Jouni Punkki.

Koko rakennusalan onkin nyt ryhdyttävä toimenpiteisiin omien päästöjensä pienentämiseksi.

”Laskennallisten kompensaatioiden sijaan tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä”, Punkki tiivistää.

Uusi ontelolaatta pudottaa päästöt uudelle tasolle

Tähän koko kiinteistö- ja rakennusalaa koskevaan hiilihaasteeseen on pureuduttu myös Consolis Parmassa, joka on tuonut markkinoille uuden vähähiilisen ontelolaatan. Uuteen ympäristöystävälliseen valmistustekniikkaan perustuva laattatuotesarja vähentää ontelolaatan hiilidioksidipäästöjä yli 40 prosenttia vakiotuotannossa oleviin laattoihin verrattuna.

Pudotus on merkittävä, sillä ontelolaattoja käytetään Suomessa vuosittain noin kaksi miljoonaa neliömetriä. Tyypillisesti asuinrakennusten välipohjissa käytetyn ontelolaatan hiilidioksidiekvivalenttiluku on noin 65 kiloa (CO2e) neliömetriä kohden.

Consolis Parman uusi vähähiilinen ontelolaatta pudottaa laskennalliset hiilidioksidipäästöt noin 37 kiloon neliömetriä kohden.

Käyttövarmuuden takaavat CE-merkintä ja tuotestandardin mukaiset testaukset. Tuotevaiheen (A1-A3) ympäristövaikutusten laskenta on verifioitu Bionova Oy:n toimesta.

Tiiviin tuotekehityksen tulos

Consolis Parman suunnittelujohtaja Juha Rämön mukaan kyseessä on aidosti vähähiilisempi betonituote, jonka hiilijalanjälki on puristettu pienemmäksi nimenomaan tuotekehitystyöllä ja valmistustekniikalla eikä päästökompensaation keinoin tai laskennallisella kikkailulla.

”Tämä on tärkeä osa yhtiön pitkän linjan kestävän kehityksen strategiaa, jossa tähtäämme hiilipäästöjen puolittamiseen vuoteen 2035 mennessä. Se on tällä toimialalla erittäin kova tavoite”, Rämö toteaa.

Suunnittelujohtajan mukaan valmistusvaiheen hiilipäästöistä yli 90 prosenttia aiheutuu käytetyistä raaka-aineista. Siksi tuotekehityksessä panostetaan jatkuvasti niiden tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään käyttöön.

”Reilu vuosi sitten saimme tuotteillemme alan ensimmäiset ympäristöselosteet. Niiden avulla kehitystä on ollut hyvä jatkaa ja mitata faktoihin pohjaten. Vähähiilisiä tuotteita ja erilaisia betoniseoksia on kuitenkin tutkittu Consoliksella jo pidemmän aikaa. Uutuustuote on syntynyt tämän yhteistyön vauhdittamana ja yhteinen päästötavoite kannustaa meitä kehitystyössä edelleen eteenpäin”, Rämö toteaa.

Ontelolaattaan päädyttiin suunnittelujohtajan mukaan siksi, että se on rakennusprojekteissa keskeinen tuote. Nyt kertyvien kokemusten pohjalta tuotantolinjalle on jatkossa helpompaa tuoda muita tuotteita.

”Seuraavana ovat vuorossa vähähiilisemmät seinäelementit, joita tuomme markkinoille ensi vuoden puolella”, Rämö toteaa.

“Tässä kohtaa Consolis Parman vähähiilinen ontelolaatta on todella tervetullut tuote, sillä sen päästöpudotus on monimutkaisten kompensaatiolaskelmien sijaan konkreettinen. Tätä myös loppuasiakkaat osaavat arvostaa”.

Lassi Hämäläinen
Hankintapäällikkö, YIT

Iso apu myös YIT:n päästötavoitteissa

Vähähiilisille tuotteille ja ratkaisulle on ollut markkinoilla kysyntää jo pidemmän aikaa ja syykin on selvä. Yleisten ilmastotavoitteiden lisäksi myös loppuasiakkaat – käytännössä siis asuntojen ostajat – ovat alkaneet kiinnittää uuden kotinsa hiilijalanjälkeen entistä enemmän huomiota.

Rakennusliikkeet tekevätkin jatkuvasti töitä hiilidioksidipäästöjen pudottamiseksi. Esimerkiksi YIT on asettanut tavoitteekseen puolittaa omat CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Hankintapäällikkö Lassi Hämäläisen mukaan tavoite on kova, sillä se edellyttää hiilijalanjäljen selkeää kutistamista myös rakennettavissa kohteissa. Jouni Punkin tavoin hän painottaa, että onnistumiseen tarvitaan entistä vähähiilisempiä rakennustuotteita ja -materiaaleja.

”Tässä kohtaa Consolis Parman vähähiilinen ontelolaatta on todella tervetullut tuote, sillä sen päästöpudotus on monimutkaisten kompensaatiolaskelmien sijaan konkreettinen. Tätä myös loppuasiakkaat osaavat arvostaa”, Hämäläinen toteaa.

Ensimmäinen pilottikohde löytyi nopeasti

Uutuuslaattaa päästään testaamaan lähiaikoina, sillä YIT pilotoi uutuustuotetta Espoon Vermoon rakennettavassa kerrostalokohteessa, johon tulee yhteensä 69 asuntoa.

”Odotamme mielenkiinnolla, milloin saamme ontelolaattojen rinnalle myös vähähiilisempiä seinäelementtejä”, Hämäläinen lisää.

 

Kuvat: YIT ja Parma