Consolis Parma, Metsä Wood ja Arkta hakevat yhdessä päästövähennyksiä hybridirakentamisen tutkimuksella

Consolis Parma, Metsä Wood ja Arkta hakevat yhdessä päästövähennyksiä hybridirakentamisen tutkimuksella

Suomen johtava betonielementtien valmistaja Consolis Parma, puutuotteiden valmistaja Metsä Wood ja asuntorakentaja Arkta Rakennus ovat käynnistäneet vähähiilistä rakentamista edistävän hybridirakentamisen tutkimusprojektin. Tarkoituksena on kehittää täysin uudenlainen hybridirakentamisen konsepti lähinnä asuinrakentamisen tarpeisiin. Tutkimusprojektin jatkovaiheessa kehitettäviä rakenneratkaisuja on tarkoitus testata kerrostalohankkeessa Suomessa.

Parman PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelma kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

Ympäristövastuun osalta kehittämisen painopisteenä ovat energiatehokkuus, vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalous. Uudessa tutkimusprojektissa haetaan mahdollisuutta pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia hybridirakenteita hyödyntäen.

”Ilmastovaikutusten radikaali leikkaaminen on koko rakennusteollisuuden yhteinen asia. Olemme strategiamme mukaisesti nostaneet ilmastoasiat kehitystyömme keskiöön ja tavoitteemme on pienentää päästöjämme viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoteen 2035 mennessä”, sanoo teknologiajohtaja Juha Rämö Consolis Parmalta.

”Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan tarkoittaa rakennetun ympäristön ilmastovaikutusten osalta sitä, että varsinaisen rakentamisvaiheen osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä kasvaa. Rakentamisvaiheen ilmastovaikutusten pienentämisessä rakenneratkaisuilla ja rakentamisessa käytettävillä materiaaleilla on tästä johtuen yhä ratkaisevampi rooli tulevaisuudessa”, Rämö jatkaa.

”Olemme tuoneet markkinoille kokonaisen betonisten vähähiilisten tuotteiden tuoteperheen, joilla rakentamisen materiaaliperäisiä päästöjä voidaan leikata merkittävästi. Tässä tutkimusprojektissa haemme uusia keinoja materiaaliperäisten päästöjen pienentämiseksi uusia hybridirakenteita ja eri materiaalien parhaita ominaisuuksia hyödyntäen”, Rämö päättää.

Ilmastohaasteet yhdistävät toimijat uudella tavalla

Parman, Arktan ja Metsän muodostaman kehitysyhteistyön tavoitteena on luoda ensimmäisenä maailmassa aito ja vähähiilisesti optimoitu hybridirakentamisen konsepti. Hybridirakentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä puun ja betonin parhaiden puolien yhdistämistä rakennuksen runko- ja julkisivuratkaisuissa siten että rakennuksesta saadaan vähähiilinen, energiaa säästävä, elinkaareltaan pitkäikäinen ja kustannustehokas.

”Hybridirakentaminen mahdollistaa uusiutuvan materiaalin osuuden kasvattamisen monikerrosrakentamisessa prosessitehokkuudesta tai ratkaisujen suorituskyvystä tinkimättä. Metsä Woodin kevyt, lujuutensa vuoksi materiaalitehokas ja hiiltä sitova kertopuu soveltuu hyvin rakentamisen hybridisovelluksiin. Yhteistyössä kumppaniemme kanssa meillä on parhaat edellytykset tehokkaimpien kokonaisratkaisujen löytämiselle”, sanoo rakentaminen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jussi Björman Metsä Woodilta.

”Olemme sekä betoni- että puurakentamisen asiantuntija ja tiedämme hyvin, miten nämä kaksi erilaista rakennusmateriaalia käyttäytyvät. Tätä tietotaitoa hyödyntämällä tavoitteemme on yhdessä kehittää ratkaisuja, joissa yhdistyvät puun ja betonin parhaat ominaisuudet uuteen hybridirakentamisen malliin”, kertoo tekninen johtaja Marko Nikander Arkta Rakennukselta.

”Toimimme työmaaprosessin ja asennustekniikan asiantuntijana. Haluamme varmistaa toimivien hybridiratkaisujen kehittämisen projektin osapuolten parasta asiantuntemusta hyödyntäen”, lisää Nikander.

”Tutkimusprojektin lopputavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja helposti monistettavia vähähiilisiä hybridielementtirakenteita, joilla luodaan uutta tapaa rakentaa niin Suomessa kuin maailmallakin”, Nikander päättää.

Lue lisää tutkimusprojektin osapuolten vastuullisuustyöstä:

Consolis Parma
Metsä Wood
Arkta Rakennus

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
puh. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com

Jussi Björman, liiketoiminnan kehitysjohtaja, rakentaminen, Metsä Wood
puh. 040 684 7106
jussi.bjorman@metsagroup.com

Marko Nikander, tekninen johtaja, Arkta Rakennus Oy
puh. 050 323 8502
marko.nikander@arkta.fi