Kort om Rajaville

Rajaville är ledande aktör inom betong och samarbetspartner för professionella byggaktörer i norra Finland och på Nordkalotten.

Med över 70 års erfarenhet tillverkar och levererar vi helhetsbetonade stomkoncept för betongelement och andra prefabricerade delar för bostäder, offentliga byggnader och infrastruktur. Våra tjänster omfattar allt från planering till byggnad.

Rajaville ägs av Parma som är den största tillverkaren av betongelement och marknadsledare i Finland. Vi ingår i den internationella koncernen Consolis Group, som är ledande aktör inom design och tillverkning av krävande prefabricerade betongelement i Europa.

Vårt verksamhetssätt

Vi tillverkar högklassiga produkter på ett ansvarsfullt och rejält sätt. Vi har tillsammans fastställt principer och värden för vår verksamhet. Så här fungerar vi:

  • Vi har förbundit oss att följa de lagar och avtal som reglerar byggindustrin
  • Våra värden genomsyrar allt vi gör
  • Vi lyssnar till våra kunders behov och utvecklar ständigt våra tjänster
  • Vi säkerställer att vi alltid kan stå till din tjänst med de senaste koncepten

 

 

Tillbaka