Ratarakentamisen muut tuotteet

Linja- ja vaihdepölkkyjen lisäksi ratarakentamisessa tarvitaan ratkaisuja mm. tasoristeysten ylityksiin ja ratapenkereiden rakentamiseen. Näihin tarpeisiin voidaan käyttää Parman ja Parma Railin yhteistyössä kehittämiä ratkaisuja. Myös Parman meluseinät ovat ratarakentajien käytettävissä raideliikenteen melun vaimentamiseksi. Erityistapauksissa ammattitaitoinen vaihtoehtosuunnittelumme auttaa räätälöityjen rakenteiden luomisessa.


Tasoristeysjärjestelmä

Yhdessä VR:n kanssa kehitetty, nopeasti rakennettava jännitetty betoninen tasoristeysjärjestelmä soveltuu etenkin raskaasti ja vilkkaasti liikennöidyille väylille ja radan risteyksiin. Ratkaisu soveltuu erinomaisesti myös teollisuuden ratapihoille.


Muut elementit

Valmistamme tarvittaessa erikoiselementtejä myös ratapenkereiden vahvistamiseen ja ratasiltoihin. Parman ratatuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi ns. pengerlaatat. Monet tehokkaat innovaatiot syntyvät osaamisalueita yhdistämällä.

Ota yhteyttä, sinun ideasi voi olla seuraava.