Ympäristö ja energiatehokkuus

Ympäristövastuu on keskeinen osa Parman päivittäistä liiketoimintaa. Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja pyrimme aktiivisesti vähentämään rakentamisesta sekä rakennusten lämmittämisestä aiheutuvia päästöjä.

Tavoitteenamme ovat energiataloudelliset, muuntojoustavat, viihtyisät, terveelliset ja pitkäikäiset rakennukset, joiden hiilidioksidipäästöt, materiaalien kulutus ja jätteiden määrä jäävät mahdollisimman pieniksi. Tuotekehitystyössämme tähtäämme materiaalien parempaan hyödyntämiseen, kierrätettävyyteen sekä tuotannon kehittämiseen energiatehokkaammaksi ja vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.

Ympäristövastuu käsittää energiatehokkuuden vaatimusten huomioimisen tuotteiden ja valmistusprosessin lisäksi myös materiaalihankinnoissa sekä tuotteiden toimituksissa asiakkaalle. Keskitetyllä tuotannon ohjauksella, suunnittelun ohjauksella ja tuotteiden tuotannon keskittämisellä varmistetaan energiatehokas valmistus ja toimitus.

Energiahankinnoissamme suosimme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Parman organisaatiossa on huomioitu ympäristön ja energiatehokkuuden toteuttamisen vaatimat resurssit ja vastuut.

Parman ympäristö- ja energianhallintajärjestelmäsertifikaatit voit ladata täältä.