Tunneli- ja maanalainen rakentaminen

Maan alle rakentaminen lisääntyy taajama-alueilla jatkuvasti. Esimerkiksi väylät, parkkitilat, erilaiset kuilut sekä jätevedenpuhdistamot vievät suuria määriä arvokasta tonttimaata, joten niitä on mielekästä toteuttaa maan alle.

Louhituissa tiloissa paikan päällä rakentaminen on usein hankalaa, joten elementtiratkaisu on perusteltu rakentamistapa. Mallintavan suunnittelun ansiosta elementtirakenteet sopivat paikalleen täsmällisesti. Elementtiratkaisuilla vältytään hankalalta muottien rakentamiselta sekä purkamiselta ahtaissa työmaaolosuhteissa. Tehdasvalmistus takaa lopputuotteen laadun.

Tunnelirakentamisen erityisominaisuus on työmaan logistiikan merkittävyys. Rakentamisvaiheet hyvin suunnittelemalla ja tunnelissa tehtävän työn minimoinnilla aikatauluriskit vähenevät. Parmalla on tehtaita kaikkien kasvukeskusten lähellä ja tehdaskentillä on mahdollisuus varastoida elementtejä, mikä osaltaan takaa rakentamisaikataulussa pysymisen.

Parmalla on kokemusta monista erilaisista maanalaisen rakentamisen hankkeista viime vuosilta. Osallistumme halutessasi rakennevaihtoehtojen ja töiden vaiheistuksen ideointiin!