Infrarakentaminen

Infrarakentaminen tarkoittaa yhteiskunnan toiminnassa tarvittavien perusrakenteiden eli infrastruktuurin rakentamista. Infrarakentamiseen kuuluvat esimerkiksi sillat, tunnelit, väylien meluesteet ja törmäyskaiteet, satamarakenteet, kaapelikanavat, jätevedenpuhdistamot sekä energialaitokset. Myös ympäristötaide on osa infran rakentamista, missä estetiikalla on yhä suurempi merkitys. Infrarakentamisen tarpeisiin betoni tarjoaa pitkäikäisen ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon.

Hallituissa tehdasolosuhteissa valmistetuilla betonielementeillä varmistat lopputuotteen teknisen laadun. Elementtien käyttö lyhentää rakentamisaikaa ja betoni on turvallinen materiaali sen kestävyyden, huoltovapauden ja palonkestävyyden myötä. Lyhyempi rakentamisaika minimoi myös liikenteen käyttäjille koituvat haitat, kun sujuvaan normaaliliikennöintiin päästään nopeasti.


Tehokkain toteutus – tarvittaessa räätälöitynä

Valmistamme ja tarvittaessa myös suunnittelemme infraprojektissasi käytettävät elementit kohdekohtaisesti. Betonin uudet kuviointimahdollisuudet, erilaiset pintavaihtoehdot ja väribetonin käyttö tarjoavat vertaansa vailla olevan skaalan rakentaa viihtyisää ympäristöä.

Tehdasvalmistus varmistaa elementtien korkean laadun ja mittatarkkuuden. Kun tarvitaan pitkiä jännevälejä, voidaan käyttää esijännitystekniikkaa. Laaja tehdasverkostomme takaa toimitusvarmuuden suurissakin kohteissa ja pitää kuljetusetäisyydet työmaille lyhyinä.